nieuws

IVBN: Vrijesectorwoning moet verklaring hebben

bouwbreed Premium

Woningen die momenteel worden gebouwd voor de vrije huurmarkt, zijn niets waard zonder een verklaring van de gemeente dat de woningen ook voor het geliberaliseerde deel van de woningmarkt zijn bestemd. Dat laat de vereniging van institutionele beleggers IVBN weten.

De verklaring van de gemeente moet de problemen oplossen die ontstaan als het nieuwe huurbeleid wordt ingevoerd. Den Haag wil een overgangsgebied invoeren voor woningen die voor een hogere huur worden aangeboden, maar die gebonden zijn aan een maximale prijs. Voor woningen die wél voor dit marktsegment zijn bedoeld, maar waar bij de bouw nog geen rekening is gehouden met het nieuwe beleid wordt een uitzondering gemaakt. Deze woningen worden in een register opgenomen en vallen daarmee buiten het overgangsgebied.
“Wij willen die woningen graag hebben”, legt directeur Frank van Blokland van de IVBN uit. “Maar wij kunnen er niets mee als de gemeente niet heeft verklaard dat de woningen bestemd zijn voor de geliberaliseerde woningmarkt. De maximale hoogte van de huren ligt dan namelijk vast waardoor wij geen goed rendement op het vastgoed kunnen realiseren.” Woningen in dezelfde prijsklasse die na de invoering van het nieuwe huurbeleid worden gebouwd, vallen wel binnen het overgangsgebied.
Om de afgifte van de gemeentelijke verklaringen te bespoedigen, heeft de IVBN een standaard verklaring opgesteld en die met de gemeenten afgestemd. “We hebben de tekst naar alle grote gemeenten gestuurd en naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die haar leden op het bestaan er van wijzen. De lokale overheid hoeft de verklaring dan alleen maar in te vullen”, vertelt Van Blokland. Het standaard document is ook te vinden op de website van de IVBN.

Onzeker

De daadwerkelijke invoering van het aangekondigde huurbeleid is nog zeer onzeker. “Op 22 november zijn er verkiezingen. Het is zeer de vraag of de huidige plannen door de nieuwe minister worden overgenomen en uitgevoerd”, schetst Van Blokland de situatie. Maar gaat het beleid door en wordt het zoals nu de bedoeling is per 1 januari 2007 ingevoerd, dan moeten de bouwers er volgens de bestuurder voor zorgen dat ze hun papierwerk op orde hebben.
De Tweede Kamer praat 23 oktober over het huurbeleid. Passeren de voorstellen ongewijzigd de volksvertegenwoordiging, dan moet het plan van de inmiddels afgetreden minister Dekker van Volkhuisvesting nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. IVBN verwacht dat de instemming van de senaat geen formaliteit wordt, gezien het grote aantal kritische vragen dat door de senatoren is opgesteld.

Reageer op dit artikel