nieuws

Innovatie in bouwsector staat op een laag pitje

bouwbreed

Aannemers vinden dat ze niet meer of minder innoveren dan een jaar geleden. Daarmee blijft de bouwsector achter bij de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat blijkt uit de Innovatie-monitor 2006 van Twynstra The Bridge.

De Innovatiemonitor wordt jaarlijks gepubliceerd. Aan het onderzoek deden 539 managers uit 23 verschillende sectoren mee. Zij werden door Twynstra The Bridge geënquêteerd. Pogingen om te vernieuwen worden wel ondernomen. Daar staat tegenover dat samenwerking tussen verschillende partijen in de bouw op dit gebied vaak niet van de grond komt.
Niettemin hechten aannemers wel veel waarde aan vernieuwing, constateert The Bridge. “Hierbij valt het op dat men in de sector vooral bezig is met het verbeteren van bestaande producten en diensten”, aldus het onderzoek. “Dit zijn incrementele innovaties, maar de ambities liggen verder.”
In een vraaggesprek met Cobouw zegt Radboud de Groot, directeur van Twynstra The Bridge, dat de drang tot innoveren wel leeft onder de directies en raden van bestuur van bouwbedrijven. “De strategische uitnutting is echter gering. De bedrijven geven zelf aan dat ze daarover niet tevreden zijn.”
Verder constateert De Groot dat vernieuwingen vaak worden gezien als oplossing voor een specifiek probleem en daarom niet verder worden ontwikkeld. “In de bouw wordt het wiel geregeld opnieuw uitgevonden.”
Op pagina 2:
‘Nadruk op tijd en geld houdt vernieuwing tegen’.

Reageer op dit artikel