nieuws

Individueel opdrachtgeverschap nadert collectief

bouwbreed Premium

Het Groningse bureau KUUB slaat zijn vleugels uit met projectmatig particulier opdrachtgeverschap. Buiten Groningen is Utrecht als eerste aan de beurt met deze variant van collectief particulier opdrachtgeverschap. KUUB heeft de smaak te pakken nadat de eerste twee projecten in de thuisstad met succes van de grond zijn getild.

De werkwijze behelst dat kavelkopers onder begeleiding van KUUB samen opdracht geven voor de bouw van hun naar individuele voorkeur ontworpen woningen. “Dat gebeurt volgens een strak georganiseerd proces”, zegt Jacobien de Goede, een van de twee projectleiders bij KUUB. “Dat kan daardoor snel verlopen. Vanaf het moment dat er nog niets is, kan binnen een halfjaar de start van de bouw zijn bereikt, is onze ervaring.”
In Utrecht is de kavelverkoop inmiddels begonnen voor 34 vrijstaande woningen in de nieuwbouwwijk Johanniterveld op de Vinex-locatie Leidsche Rijn. “Verder zijn we in Leeuwarden bezig een project van de grond te krijgen en ook de gemeente Heerhugowaard heeft al belangstelling getoond.”

Groei

Dat voor KUUB groei in het verschiet ligt, is voor De Goede duidelijk. Maar hoever die kan gaan, is nog niet duidelijk. Ze rekent op belangstelling uit alle windstreken maar trekt voor haar bureau een grens bij een reistijd van twee uur.
“Utrecht is nog net te doen. Ik kan me voorstellen dat ook in het westen en zuiden van het land behoefte bestaat aan onze manier van werken. Wij hebben die nu nog als enige goed onder de knie en gaan onderzoeken of in de toekomst wellicht meerdere vestigingen een optie zijn. Maar anderen kunnen het ook oppakken.”, stelt projectleider De Goede.
De hoeveelheid werk die KUUB voorlopig kan aannemen, is met de beperkte bureaubezetting begrensd. KUUB is gegoten in de vorm van een stichting zonder winstoogmerk en telt vijf medewerkers, van wie de meesten een deeltijddienstverband hebben. Een vaste financiële basis biedt de gemeente Groningen, een van de grondleggers van de stichting, samen met de corporatie Nijestee en een lokale vereniging van eigenaren. De afspraak is dat KUUB in de stad elk jaar een aantal woningprojecten mag organiseren. De (enige) inkomsten haalt het bureau uit een vast percentage van de stichtingskosten.
Of deze speciale vorm van opdrachtgeverschap leidt tot goedkopere huizen, durft De Goede niet te garanderen. “Gemiddeld halen we tot nu toe een prijsvoordeel van 20 procent. Dat is deels te danken aan het wegvallen van de winst en het risico van de ontwikkelaar. Het schaalvoordeel bij inkoop, ontwerp en aanbesteding vertaalt zich verder in de kosten vergeleken met volledig individueel opdrachtgeverschap.” Dat aanbestedingen gunstig blijken uit te pakken scheelt ook, weet ze.
Voor de samenwerking bij de bouw moet wel wat vrijheid worden ingeleverd. Afhankelijk van het project kan worden gevarieerd binnen een tevoren opgesteld basisontwerp of kiezen de kopers in elk geval gezamenlijk een architect. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in Leidsche Rijn. De keuzevrijheid die overblijft, is groot; alleen al de beschikbare 34 kavels verschillen in prijs van 189.000 euro, voor een stukje grond van 325 vierkante meter voor een twee-onder-een-kapper, tot 500.000 euro voor een vrijstaand huis op een drie keer zo groot perceel. Naar wens en financiële mogelijkheden kunnen de huizen verschillen in vorm en omvang, zowel in de lengte, breedte, diepte als hoogte.
Het hoeft niet per se zo duur als in Utrecht. In de wijk Reitdiep ’t Dorp in Groningen liggen de opleveringsprijzen (exclusief keuken en sanitair) van de 21 huizen tussen de 178.000 en 280.000 euro. “Dat is zonder korting op de grondprijs”, verzekert De Goede.

Achtervang

Voor afhakers en niet verkochte kavels heeft KUUB een zogeheten achtervang nodig van bijvoorbeeld een corporatie. “Wij durven te beginnen als de helft van de kavels is verkocht. Kandidaten die daarna komen, kunnen nog instappen maar hoe verder het proces is gevorderd, hoe minder ze nog kunnen beïnvloeden.”
In de praktijk hoeft de achtervang volgens haar nauwelijks te worden aangesproken omdat er steeds veel belangstelling blijkt en er weinig afhakers zijn. “We hebben er tot nu toe twee gehad; in beide gevallen omdat ze werkloos werden en daardoor de financiering niet meer rond kregen.” De grote deelnemerstrouw verklaart ze uit de strak georganiseerde organisatie en planning en de financiële verantwoordelijkheid die de kopers vanaf het begin op zich nemen.
Maar als iemand er onverhoopt halverwege toch uit wil, kan dat. Dan komt de achtervang in beeld om de verantwoordelijkheid over te nemen. Volgens De Goede is dat voor die partij geen grote last: “Meestal zijn de huizen bij oplevering al een stuk meer waard dan de kostprijs.”

Reageer op dit artikel