nieuws

Huizenprijs stijgt licht in rustig zomerkwartaal

bouwbreed Premium

Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM) vrijdag heeft gepubliceerd. Het aantal verkochte woningen is in de maanden juli tot en met september 10 procent lager uitgekomen dan in de voorgaande driemaandelijkse periode. Waarnemend voorzitter Wim van Kampen van de makelaarsvereniging sprak vrijdag in een toelichting van een “rustiger zomerkwartaal”.De prijs van een gemiddelde woning bedroeg in het afgelopen kwartaal 241.000 euro. Dat is een prijsstijging van 0,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

De NVM noemde het opvallend dat de prijs van dure woningen veel sterker stijgt dan gemiddeld. Dat was in het tweede kwartaal ook al het geval. “Vooral dure twee-onder-een-kapwoningen stijgen met 2,1 procent beduidend meer in prijs dan de goedkope twee-onder-een-kapwoningen.”
De NVM constateert dat Vinex-woningen vanaf 2000 steeds vaker door de eerste eigenaren te koop worden aangeboden. De woningen worden als aantrekkelijk beschouwd en gaan vlot van de hand, aldus de vereniging. De huizen staan meestal kort te koop en de prijs per vierkante meter ligt doorgaans hoger dan gemiddeld. De NVM reageert hiermee op critici die vinden dat de kwaliteit van Vinex-wijken tekortschiet. In het kwartaalrapport richt de NVM ook zijn pijlen op een plan van voormalig minister van VROM Sybilla Dekker om starters sneller aan een woning te helpen. Het ministerie wil volgend jaar een startersfonds van 40 miljoen euro instellen. “Dit lost het fundamentele probleem niet op”, aldus de NVM. Volgens de makelaarsvereniging voldoet een groot deel van de woningen niet aan de kwaliteitseisen die de starter aan een woning stelt. “Het bedrag zou daarom gebruikt moeten worden voor binnenstedelijke vernieuwing. Op die manier wordt een aanvaardbaar woonklimaat voor starters gecreëerd”, aldus Van Kampen.
Kritiek hebben de makelaars ook op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over de hypoheekrenteaftrek. “De gevolgen van afschaffing kunnen veel extremer zijn dan wat het CPB op basis van theorie berekent”, waarschuwt de NVM, die geen ingrepen voorstaat zolang er nog een woningtekort bestaat.
De NVM verwacht een waardedaling van de koopwoningen van in totaal 163 miljard euro bij volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Als gevolg daarvan zal de doorstroming stokken omdat huiseigenaren hun woning niet met verlies willen verkopen.

Reageer op dit artikel