nieuws

Hoogopgeleiden accepteren vaak baan onder hun niveau

bouwbreed Premium

Nederland heeft geen tekort aan hoger opgeleiden. Integendeel. Een groot aantal afgestudeerden van hbo’s en universiteiten heeft noodgedwongen een baan onder het opleidingsniveau geaccepteerd.

Dat blijkt uit het rapport ‘Meer banen voor talent’ van adviesbureau de Boston Consulting Group(BCG). In 2004 was er een overschot van 80.000 hoogopgeleiden, aldus de organisatie. “Dit overschot vertaalt zich niet zozeer in werkloosheid, maar vooral een baan onder hun niveau accepteren”, aldus een toelichting. “Ze benutten hun opleiding niet ten volle en verdringen daarmee werknemers met een middelbare opleiding.”
Het adviesbureau baseert zich op informatie van onder meer personeelsmanagers, werknemers en studenten. Daarnaast bestudeerde de organisatie arbeidsmarkt overheidsrapporten, prognoses van het Centrum voor Werk en Inkomen, gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens van het Centraal Plan Bureau.

Uiteenlopend

Het onderzoek van de Boston Consulting Group wijst uit dat het overschot aan hoger opgeleiden zich uitstrekt over uiteenlopende studierichtingen waaronder techniek. Niettemin stellen zowel de overheid als verschillende bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid, dat er een tekort is aan hbo- en universitair opgeleiden. Zo zei brancheorganisatie BouwNed onlangs nog te vrezen voor een toenemend tekort aan hoger opgeleid personeel, zoals calculatoren, projectleiders en werkvoorbereiders
De BCG komt tot een andere conclusie: “Een op drie wetenschappelijk geschoolde technici accepteert een baan onder zijn of haar niveau.” De komende jaren zal die situatie niet verbeteren. Vergrijzing en pensionering leiden niet tot meer werk voor hbo-ers en academici. De organisatie verwacht dat er tussen 2016 en 2020 355.000 nieuwe banen bijkomen voor hoogopgeleiden. Daar bovenop komen nog eens 500.000 arbeidsplaatsen vrij doordat mensen met pensioen gaan. In dezelfde periode komen ruim een miljoen hbo en universitair gediplomeerden op de arbeidsmarkt. In 2020 zijn er zo’n 140.000 hoogopgeleiden te veel, becijfert de Boston Consulting Group. “Het overschot zal zich ook in de toekomst vermoedelijk niet uiten in hoge werkloosheidscijfers onder hoogopgeleiden”, zo licht het adviesbureau toe. “Het is waarschijnlijker dat zij, net als nu, in groten getale onder hun niveau gaan werken.”

Economie

Van de economische groei verwacht de organisatie geen oplossing voor het probleem. Ook als het met de economie beter gaat dan verwacht, blijft het aanbod van hooggeschoolden extreem groot. Om meer academici en hbo-ers aan de slag te helpen op hun niveau zijn dan ook maatregelen nodig, stelt de BCG.
De organisatie adviseert hoogopgeleiden te stimuleren een eigen bedrijf te beginnen, het hoger onderwijs beter te laten aansluiten op de personeelsbehoefte van het midden- en kleinbedrijf en bedrijfstakken die met hoogopgeleiden werken te stimuleren.

Reageer op dit artikel