nieuws

‘Hoofdconstructeur moet geen opzichter zijn’

bouwbreed Premium

Bouwend Nederland wil geen hoofdconstructeur als opzichter. Dat zei voorzitter Elco Brinkman maandagmiddag nadat de voorzitter van de Betonvereniging, Hans Nijssen, hem het ‘Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid’ had aangeboden.

De vereniging van bouw- en infrabedrijven is voorstander van een hoofdconstructeur als coördinator, maar dan wel vooral tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase. “In de uitvoeringsfase moet de rol van de hoofdconstructeur beperkt blijven tot het medebeoordelen van de gevolgen van bijvoorbeeld wijzigingen en aanvullingen op de constructieve samenhang”, aldus Brinkman. “Een hoofdconstructeur in de rol van opzichter is een dure oplossing, die geen recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf.”
Het aanstellen van een hoofdconstructeur leidt volgens Brinkman niet tot gegarandeerde constructieve veiligheid. “Dat vereist een combinatie van vakmanschap, integriteit, keuring en toezicht bij elke individuele partij, maar vooral een procesmatige aanpak tussen de partijen in de bouwketen. Aan beide zaken moet nog actief worden gewerkt.”
Als vertegenwoordiger van de private opdrachtgevers kreeg ook de voorzitter van Neprom, Dietmar Werner, maandagmiddag het plan aangeboden. Werner liet daarna weten dat Neprom ook vindt dat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Wij gingen te gemakkelijk uit van ervaring, kennis en veiligheidsmarges en hebben te weinig oog gehad voor verwatering van verantwoordelijkheid en versnipperde bedrijfsprocessen”, aldus Werner.
Neprom neemt de aanbeveling uit het plan over dat alle samenwerkende partners in de ontwerpfase coördinatieafspraken moeten maken. De opdrachtgever moet erop toezien dat dit ook werkelijk gebeurt, “Ook als de verantwoordelijkheid van coördinatie tijdens de ontwerpfase contractueel wordt overgedragen, zoals nu vaak gebeurt, moet de opdrachtgever zeker weten dat dat goed gebeurt”, meent Werner.
In tegenstelling tot Brinkman vindt hij een betere coördinatie en communicatie tijdens de uitvoering wel gewenst. Het kan volgens hem alleen per project verschillen of dat altijd en continu moet. Het bestuur van de Neprom heeft vorige week in de ledenvergadering voorgesteld een technische werkgroep te formeren die zich met het onderwerp en de aanbevelingen uit het plan van aanpak gaat bezighouden.
Professor Leo Wagemans, hoogleraar algemene constructieleer aan de TU Delft, concludeert uit alle reacties op het plan van aanpak dat de discussie over constructieve veiligheid vast zit in een patstelling. Hij waarschuwt om niet te wachten tot er echt iets groots instort. “Ik vrees dat er, net als bij de Schipholbrand, pas wordt ingegrepen als er een keer echt veel slachtoffers vallen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid opnieuw met een vernietigend rapport komt.” Volgens hem is de overheid nu aan zet om de verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen.
Op pagina 5:
Constructieve veiligheid in een
patstelling.

Reageer op dit artikel