nieuws

Half miljard tekort voor infraprojecten

bouwbreed

Het kabinet heeft een half miljard euro te weinig opzij gelegd voor de tijdige uitvoering van geplande infraprojecten. Dat verwijt Bouwend Nederland.

Uit de Inframonitor van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid komt naar voren dat voor tijdige uitvoering voor alle projecten tot en met 2011 circa 7,8 miljard euro nodig is. Voorzieningen zijn slechts getroffen voor 7,3 miljard euro.
Bouwend Nederland spoort de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat aan om opheldering te vragen over het tekort. Volgens de brancheorganisatie moet alles geprobeerd worden om verdere vertraging van projecten te voorkomen. Nu al wordt een op de zeven werken vertraagd uitgevoerd.
Het EIB constateert in zijn Inframonitor MIT 2007 dat van de kleine 200 landelijke infraplannen zeker 25 vertraging hebben opgelopen. De problemen concentreren zich vooral in de toch al geplaagde noordelijke Randstad. In Groot-Amsterdam wordt bij een kwart van de projecten de planning niet gehaald.
De tekorten voor een tijdige uitvoering verschillen sterk per type infrastructuur. Vooral het waterbeheer is het kind van de rekening. Het tekort bedraagt maar liefst twee derde van de middelen.

Slappe was

Bij hoofdvaarwegen en de regionale dan wel lokale infra signaleert het EIB een tekort van 40 tot 50 procent. Het programma voor het goederenspoor en de waterkeren zitten daarentegen met een teveel aan geld goed in de slappe was.
Van de beschikbare middelen is bijna drie kwart gereserveerd voor het net van hoofdwegen.
Bouwend Nederland wil graag weten hoe de tekorten kunnen worden opgevangen. De brancheorganisatie dringt aan om te voorkomen dat werken vertraging oplopen louter uit financiële overwegingen.

Btw-verplichting

Na een voorzichtige groei in 2006 stijgen de beschikbare middelen in 2007 fors tot boven de 7 miljard euro. Bouwend Nederland waarschuwt dat het grotere budget nog lang geen extra financiële armslag betekent. De toegevoegde miljoenen worden geheel en al opgeslorpt door veranderde btw-verplichtingen.
In het infrabeleid krijgen beheer en onderhoud steeds meer aandacht. Per jaar vloeien naar de posten minstens 2,5 miljard euro. Het geld gaat vooral naar hoofdwegen en het spoor. Tussen 2007 en 2010 stijgt het bedrag jaarlijks met gemiddeld 2 procent.

Reageer op dit artikel