nieuws

Gloednieuwe duikers Betuweroute vervangen

bouwbreed

Bij de Betuweroute blijken aanvullende maatregelen nodig om zeker te zijn van genoeg bluswater. Afgelopen week zijn de werkzaamheden bij Sliedrecht begonnen om de voorzieningen aan te passen. In totaal zullen 75 gloednieuwe duikers worden vervangen door grotere exemplaren.

Vorig jaar bleek bij een brandweeroefening dat de langs de Betuweroute nieuw aangelegde spoorsloten niet altijd genoeg bluswater kunnen leveren. Uitgangspunt is dat bij een calamiteit op de spoorlijn de spoorsloten zeker vier uur lang 6000 liter water per minuut moeten kunnen aanvoeren voor de brandweer. Deze waterhoeveelheid is vergelijkbaar met de inhoud van zo’n vijftig tankwagens.
In overleg met Verkeer en Waterstaat, betrokken burgemeesters en brandweerkorpsen is afgesproken dat de projectorganisatie Betuweroute de knelpunten oplost. Het gaat om het gedeelte langs de A15, het spoor tussen Oud-Alblas (oostelijke ingang Sophiaspoortunnel) en Angeren (westelijke ingang tunnel Pannerdensch Kanaal).
Langs het tracé worden zo’n 75 duikers vervangen door exemplaren met een tweemaal zo grote diameter. Bij ijsvorming in sloten kunnen de huidige duikers de doorstroming van water stremmen. Verder komt er een aantal nieuwe inlaten om gebieden te verbinden, waarvoor nog diverse graafwerkzaamheden nodig zijn. Deze inlaten zijn bedoeld om de aanvoer van water uit een hoger gelegen gebied mogelijk te maken.
Aannemer KWS gaat het werk de komende maanden voor enkele miljoen uitvoeren. Er wordt gestart in Zuid-Holland, vanaf Oud-Alblas. De werkzaamheden verplaatsen zich in de komende weken richting Gelderland en gaan door tot het einde van het jaar.

Veiligheid

Bij het ontwerp en de aanleg van de Betuweroute is volgens de projectorganisatie nadrukkelijk gelet op de veiligheid. De 160 kilometer lange spoorlijn kent geen gelijkvloerse overwegen en bijzondere blusvoorzieningen in de vijf tunnels. Daarnaast zijn er allerlei landschappelijke, verkeerstechnische en organisatorische voorzieningen die bijdragen aan de veiligheid op de Betuweroute, zoals brede sloten, geluidsschermen, flauwe bochten en gescheiden tunnelbuizen.

Reageer op dit artikel