nieuws

Gezond werken centraal op symposium straatmaken

bouwbreed

De arbeidsomstandigheden van straatmakers zijn slecht. Daarom moet de sector inventariseren welke mogelijkheden er zijn om het werk te mechaniseren zodat de gezondheid van de werknemers wordt ontzien.

Dat bleek tijdens het Symposium Arbeidsomstandigheden en Machinaal Straten dat gisteren werd gehouden bij de Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam. Albert Martinus, directeur van aannemersbedrijf de Martinus Groep, pleitte voor een catalogus waarin alle mogelijkheden om mechanisch te straten zijn opgenomen. Als het straatwerk op grote schaal wordt gemechaniseerd, zullen straatmakers minder vaak verstek laten gaan vanwege ziekte en de uitstroom naar de WIA verminderen. “Onze sector is niet gezond”, aldus Martinus. “Wie als 18-jarige begint, loopt grote kans om op zijn 35ste als arbeidsongeschikte de branche te verlaten. Het aantal straatmakers dat jaarlijks de sector verlaat met gezondheidsklachten is groter dan het aantal nieuwkomers.”
Niet alleen de uitstroom van medewerkers met gezondheidsproblemen is groot, hetzelfde geldt voor het aantal ziekmeldingen. In 2005 was het ziekteverzuim onder straatmakers 5,9 procent. In de bouw over het geheel genomen lag het aantal ziekmeldingen vorig jaar op 5 procent, zo merkte Martinus op. Hij stelde dat machinaal straten gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel kan opvangen. Daar tekende hij echter bij aan dat deze werkwijze vooralsnog niet mogelijk is bij herbestratingen. Op dat gebied zijn wel nieuwe ontwikkelingen te verwachten.
Een probleem is dat veel bestekken machinaal straten niet toestaan. Stef Honselaar, projectleider sector openbare ruimte in Amsterdam, deed een oproep aan de opdrachtgevers zulke bepalingen zo min mogelijk in het bestek op te nemen. Net als Martinus wees hij er op dat machinaal straten niet in alle gevallen mogelijk is. Vooral bij werk in stedelijke centra of woongebieden is deze werkwijze problematisch.

Arbeidsinspectie

Ook de Arbeidsinspectie liet tijdens het symposium van zich horen. “In het algemeen heeft de sector te weinig oog voor de gezondheid van het personeel”, zei Frans Leerkens, landelijk projectleider van de Arbeidsinspectie. “Straatmaker is een van de beroepen met de hoogste uitstroom van arbeidsongeschikten.” Hij tekende daarbij aan dat niet alleen de werkgevers hiervoor verantwoordelijk zijn. “Vaak nemen straatmakers zelf ook niet voldoende maatregelen. Soms merken ze pas na jaren dat een werkwijze schadelijk is. En dan is het te laat.”

Reageer op dit artikel