nieuws

‘Geen verlammende regels cellencomplexen’

bouwbreed Premium

De fracties van CDA en VVD willen betere bouwregelgeving omtrent cellencomplexen, maar niet meer. Zij zijn verder kritisch over de laksheid waarbij eerdere signalen over tekortkomingen van het cellencomplex op Schiphol niet zijn overgenomen door verantwoordelijken.

Dat werd gisteren duidelijk tijdens het debat over de brand in het cellencomplex waarbij elf mensen omkwamen. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma (CDA) wilde graag van minister Winsemius (VROM) horen hoe hij een verheldering van de bouwregelgeving ziet.
“Volgens de onderzoeksraad is er behoefte aan betere bouwregels. Maar niet aan meer regels. Hier moet verlamming worden voorkomen”, aldus het Kamerlid. Hij vond de VVD aan zijn zijde. VVD-Kamerlid Frans Weekers vroeg zich wel af hoe Winsemius de verhouding ziet tussen het toegankelijker maken van de bouwregelgeving voor bijzondere gebouwencomplexen, met name unitbouw, en het aanscherpen en strenger maken van de regels voor brandveiligheid. “Gaan deze twee dingen wel samen”, aldus Weekers.
Het CDA vindt dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de gelijkwaardigheidseis in het bouwbesluit. “Zijn alleen bouwkundige maatregelen voldoende of mogen dit ook organisatorische zijn”, vroeg Van Haersma Buma zich hardop af. Volgens de onderzoeksraad voor veiligheid van Pieter van Vollenhoven is dit alleen bouwkundig.

Signalen

De VVD zei gisteravond te willen weten waarom er nooit iets is gedaan met eerdere signalen over tekortkomingen van het cellencomplex op Schiphol. Weekers verwees daarbij naar eerdere onderzoeken van het Nibra, het Technisch Adviescentrum en de commissie-Siepel (2004). Daarbij werd al eerder gewaarschuwd voor ernstige beperkingen met betrekking tot de brandpreventie. De Rijksgebouwendienst kreeg daarom een veeg uit de pan van de VVD: “Waarom heeft de Rijksgebouwendienst bij het opstellen van het bouwplan voor de vleugels J en K niet of nauwelijks gebruikgemaakt van de conclusies en aanbevelingen uit eerdere brandveiligheidsonderzoeken”, aldus Weekers.
Vanmiddag reageren de verantwoordelijke ministers Hirsch Ballin (justitie) en Winsemius op de inbrengen van de Tweede Kamer. Vorige week openbaarden zij met het kabinetsstandpunt over de brand.

Reageer op dit artikel