nieuws

Friese huisvester vindt Haagse kritiek onjuist

bouwbreed

De kritiek van ‘Den Haag’ op woningbouwcorporaties dat zij geld alleen maar zouden oppotten, is niet juist. Dat vindt interim bestuursvoorzitter Jos Herberigs van de Corporatieholding Friesland, de grootste sociale huisvester van Noord-Nederland.

“Het plukken van de corporaties, zoals in verschillende verkiezingsprogramma’s wordt voorgesteld, verhoogt alleen maar de huren”, beantwoordt Herberigs de kritiek van Haagse politici. “Want waar moeten corporaties de miljarden vandaan halen die politiek partijen bij de corporaties willen afromen? Ons vermogen is groot, maar het zit vast in ons woningbezit en bestaat voor bijna de helft uit externe financieringen”, legt de bestuurder uit. Om toch het gevraagde geld op te kunnen hoesten, moeten de corporaties volgens Herberigs met de pet rond bij hun huurders en hun investeringsprogramma’s verkleinen.
Herberigs noemt het beleid dat vanuit Den Haag op de corporatiesector wordt losgelaten visieloos. Hierdoor ontstaat veel onduidelijkheid. “De minister heeft bijvoorbeeld gezegd dat wij per 1 januari 2006 vennootschapsbelasting moeten betalen. Maar hierbij is niet aangegeven hoe de belasting precies moet worden geheven. Door die onduidelijkheid moeten corporaties nu voor veel geld advies in huis halen om uit te zoeken wat de minister precies heeft bedoeld.”
Herberigs is vorig jaar aangetrokken om orde op zaken te stellen bij Corporatieholding Friesland. “Wij hebben een fusie achter de rug van zes corporaties. Maar de oude bestuurders waren het onderling niet eens en functioneerde misschien wel goed binnen hun eigen organisatie, maar niet zo goed in hun nieuwe baan. De raad van commissarissen heeft toen ingegrepen”, vat de huidige bestuursvoorzitter de problemen kort samen.
Naar een nieuwe bestuursvoorzitter wordt momenteel gezocht. Herberigs: “Over enkele maanden verwachten we iemand te hebben gevonden.” Corporatieholding Friesland wordt dan geleid door vier directeuren en één bestuurder. De laatste aanwinst is de vierde directeur Sigrid Hoekstra die het organisatieonderdeel Klant en Markt gaat leiden.
Op pagina 2:
Corporatieholding Friesland stapt met bouwers in bedrijf.

Reageer op dit artikel