nieuws

FIEC tegen aparte regels voor pps-samenwerking

bouwbreed Premium

De Europese bouwwerkgevers zijn tegen strakke regels voor publiek-private samenwerkingscontracten. Ook voelen zij niets voor een aparte behandeling van concessies.

De Europese Commissie moet geen richtlijn maken voor publiek-private samenwerking. Een eenduidige uitleg van de kant van de commissie is voldoende, vindt de Europese Federatie van Bouwondernemingen FIEC. Dat laatste is dan tegelijkertijd hard nodig, omdat een vorige uitleg meer vragen opriep dan beantwoordde.
De FIEC is tegen strakke regels omdat pps-contracten naar hun aard flexibel moeten zijn. De behoefte van publieke opdrachtgevers om samen met marktpartijen een maatschappelijke behoefte te vervullen, laat zich niet in een strak keurslijf dwingen. Daar is maatwerk voor nodig dat niet mogelijk is als er een onwrikbare richtlijn ligt. Wel pleit de bouwsector voor eenduidige principes waaraan de verschillende vormen van pps in alle landen zouden moeten voldoen. Die principes kan de Europese Commissie dan vastleggen in een enkele uitlegbrief. Dat tast dan verder de behoefte aan verscheidenheid van het fenomeen niet aan.
In die uitleg moet de commissie dan ook aandacht besteden aan de principes die zouden moeten gelden voor een juiste verdeling van de risico’s tussen de publieke en private partners. Elke verdergaande regelgeving zou slechts inefficiënt werken, meent de FIEC.
Om dezelfde reden zijn de bouwwerkgevers ook tegen wet- en regelgeving speciaal voor concessiecontracten. Daar komt bij dat dit ook nog eens het feit miskent dat concessies slechts een specifieke vorm van pps is. Ook de reden dat regels nodig zouden zijn om de transactiekosten te verminderen, gaat niet op, aldus de FIEC. Integendeel, de transactiekosten kunnen juist gematigd worden als de partners de ruimte hebben om gezamenlijk te zoeken naar optimalisatie. Volgens de bouw worden pps-contracten nu niet gehinderd door Europese regelgeving. Nationale regels vormen veel meer een hinderpaal. Ook dat pleit voor slechts een eenduidige uitleg en niet voor een dwingende richtlijn, vindt de FIEC.

Reageer op dit artikel