nieuws

Een greep uit de actiepunten

bouwbreed Premium

SBlt Onderzoek naar brandveiligheid in alle 99 justitiële inrichtingen (zevenhonderd gebouwen)

SBlt Onderzoek naar brandveiligheid in alle 99 justitiële inrichtingen (zevenhonderd gebouwen)
SBlt Afronden meest urgente bouw­technische aanpassingen in de 24 unitbouwcomplexen van Justitie
SBlt Meer aandacht overheid voor brandveiligheidsaanpak in alle rijksgebouwen
SBlt Bij veiligheidsaanpak ook risico’s van onder andere asbesttoepassingen en platte daken betrekken
SBlt Doorlichten van alle lopende nieuwbouwprojecten op brandveiligheid
SBlt Periodieke keuringen van rijksgebouwen op brandveiligheid
SBlt Uitbreiden brandveiligheidsscan met gebruikersaspecten, stimu­leren ontwikkeling model Integrale Brandveiligheid van Bouwwerken
SBlt Vastleggen verantwoorde­lijkheidsverdeling tussen partij­en in de bouw en toezicht op de bouw
SBlt Invoering gebruikershandleiding bij elk nieuw op te leveren pro­ject
SBlt Onderzoek naar verbetering van de toepassing van het Ge­lijkwaardigheidsartikel uit het Bouwbesluit
SBlt Bouwregelgeving bekijken op het punt van de aanwezigheid van holle ruimten en de eventuele noodzaak om aanvullende bouw­kundige of bouwtechnische maat­regelen te nemen.
SBlt Brandveiligheideisen uit het Bouw­besluit voor tijdelijke bouw­werken nader bezien

Reageer op dit artikel