nieuws

De sprinkhanenplaag

bouwbreed Premium

De sprinkhanen zijn weer bezig. Met zeer binnenkort 300 miljoen inwoners dreigen de Verenigde Staten de ganse aardkloot op te eten, zo laat het Britse dagblad The Independent weten. Op zich klopt dat. De gemiddelde burger verbruikt vier keer zoveel energie en drie keer zoveel drinkwater als het gemiddelde op de wereld. Ze laten twee keer zoveel afval achter en stoten vijf keer meer kooldioxide uit. Kortom een ware sprinkhanenplaag trekt over de aarde.

De sprinkhanen zijn weer bezig. Met zeer binnenkort 300 miljoen inwoners dreigen de Verenigde Staten de ganse aardkloot op te eten, zo laat het Britse dagblad The Independent weten. Op zich klopt dat. De gemiddelde burger verbruikt vier keer zoveel energie en drie keer zoveel drinkwater als het gemiddelde op de wereld. Ze laten twee keer zoveel afval achter en stoten vijf keer meer kooldioxide uit. Kortom een ware sprinkhanenplaag trekt over de aarde.
Kenners zijn terecht bang dat snel groeiende economie ë n als India en China dit voorbeeld gaan volgen. De beschikbare grondstoffen zijn dan ontoereikend.
De gevleugelde invertebraten zijn ook al druk bezig geweest om Stork op te splitsen. Als rechtgeaard zeiler heeft Sjoerd Vollebregt al laten weten zelf de touwtjes in handen te willen houden.
Dat neemt niet weg dat na de zorgen die minister Joop Wijn over het fenomeen hedgefunds heeft geuit, ook Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft gepleit voor een mondiale oplossing van dit sprinkhanenprobleem.
Er is ook duidelijk sprake van tegenstrijdige belangen. Een bankpresident en politici hebben een iets langere tijdshorizon en zijn meer gefocust op continu ï teit in werkgelegenheid.
De meeste bestuurders van beursgenoteerde bedrijven zitten in de weinig benijdenswaardige positie dat zij en de continuïteit van de onderneming in de gaten moeten houden en de kortetermijnaandeelhouderswaarde moeten halen.
Hegdefunds kijken alleen maar naar het snelle gewin en hebben lak aan werkgelegenheid of continuïteit. Het dilemma is derhalve geboren. Dat zal wel eindigen bij Huub Willems, de president van de Ondernemingskamer. Dan mag die zich uitspreken over de vraag wie het voor het zeggen heeft, het bestuur of de aandeelhouders.
De beleggers zijn het kennelijk zat. Die lijken terug te keren naar vaste waarden die voor de hedgefunds oninteressant zijn omdat quick wins niet mogelijk zijn. Daarvan profiteert de bouw dan. Ballast Nedam dikte in een week tijd ruim 1,70 euro aan op 32,67.
BAM deed het relatief nog beter met een winst van bijna 1,30 op 15,56 euro. Heijmans deed het aanzienlijk langzamer met nog geen euro.
De ingenieursbureaus lieten een soortgelijk verloop zien. Alleen Grontmij zakte vrijdag weer iets. Wellicht is het voor deze adviseurs dienstig om ook enkele biologen in dienst te nemen. Als het insectenkundigen zijn, zijn dit de mensen die kunnen adviseren bij sprinkhanenplagen. Mocht daar paal en perk aan gesteld worden, dan zijn ze inzetbaar op milieu.

Reageer op dit artikel