nieuws

Budget voor infra slechts optisch hoger

bouwbreed Premium

Het extra budget dat de overheid voor volgend jaar beschikbaar heeft voor infrastructuur, ligt 320 miljoen euro lager dan de aangegeven 820 miljoen euro. Dit heeft Bouwend Nederland berekend.

In totaal zal komend jaar 7 miljard euro worden uitgegeven aan wegen, spoor en vaarwegen. Volgens het Rijk is dat 820 miljoen euro meer dan voor 2006 was begroot.
Bouwend Nederland noemt de verhoging echter vooral optisch. Bij de verhoging gaat het voornamelijk om geld dat in voorgaande jaren is overgebleven van projecten die niet zijn uitgevoerd als gevolg van de luchtproblematiek.
“Natuurlijk zijn we blij dat het geld beschikbaar is gebleven, het had ook terug in de staatskas kunnen vloeien”, zegt hoofd bouweconomie van Bouwend Nederland Karin van Willigen in het eigen blad Podium .
“Als we gewoon hadden kunnen doorwerken zoals gepland, was het werk al klaar geweest en het geld uitgegeven. Door aanpassing van het kasritme van de aanleg van hoofdwegenprojecten is het budget voor de aanleg van deze wegen zelfs 320 miljoen euro lager uitgevallen dan oorspronkelijk gepland”, aldus Van Willigen.
Dit klemt temeer omdat de economie groeit, waardoor de mobiliteit toeneemt. De daling van de investeringen in infrastructuur staat in schril contrast daarmee. Zorgwekkend, vindt Bouwend Nederland. “Om de bereikbaarheid te garanderen is substantieel meer budget nodig dan wat het Rijk bereid is uit te trekken. Dus niet een gelijk budget dat slechts later tot besteding komt, zoals nu het geval is. Maar een echte verhoging van het budget tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Daar zitten we nu nog steeds ver onder”, zegt Van Willigen.
Niet voor niets heeft voorzitter Elco Brinkman ter gelegenheid van Prinsjesdag bepleit dat het volgende kabinet een gedegen plan moet maken voor pps-projecten in de infra. Daarmee kunnen de investeringen op het gewenste niveau worden gebracht en – nog belangrijker – de groeiende mobiliteitsproblemen worden aangepakt.

Btw

Voor spoorwegen lijkt er ook meer geld beschikbaar. Dit is echter te danken aan een andere manier van verrekenen van de btw waardoor 422 miljoen komend jaar van Financi ë n wordt overgeheveld naar Verkeer en Waterstaat. Het enige “extra” geld is een bedrag van 149 miljoen dat komt door voor de opdrachtgever betere aanbestedingsresultaten dan verwacht. Dit geld wordt gebruikt voor maatregelen in het kader van de aanpak van primaire waterkeringen, de uitkomsten van de netwerkanalyse en het programma filevermindering.
Bij het hoofdwegennet valt op dat de budgetten voor beheer en onderhoud iets afnemen. Op het gebied van planstudies is 400 miljoen meer beschikbaar in 2007.

Reageer op dit artikel