nieuws

Bouw kan faalkosten verminderen door een 3D-objectbenadering

bouwbreed

De bouw kan de faalkosten terugdringen door het bouwproces te veranderen van rolgeoriënteerd naar objectgeoriënteerd. Foutloze overdracht van informatie over het te bouwen object laat spectaculaire verlaging van de faalkosten aan de horizon verschijnen.

Dit blijkt uit het eindrapport van de projectgroep Coins (Civiele Objecten en Integratie van Processen en Systemen) van Curnet. In het rapport ‘Toekomst voor het bouwproces. Een 3D-objectbenadering’ schrijven de opstellers dat de objectbenadering in scheepsbouw, procesindustrie en auto-industrie al jaren tot minder fouten, meer flexibiliteit en een betere concurrentiepositie.
Het huidige bouwproces belicht actoren en de informatie die ze over het object van ontwerp tot realisatie aan elkaar doorgeven. Deze overdracht is gevoelig voor fouten met de daaraan verbonden faalkosten. Het bouwproces moet meer gericht zijn op de te bereiken doelen, waarbij functionele eisen worden ontwikkeld en vervolgens gekoppeld aan de te bouwen objecten.

Afspraken

Gemeenschappelijke afspraken over de inrichting van het proces en de betekenis van informatie zijn voorwaarden voor het realiseren van procesintegratie met partners. Het Coins-programma vat de diverse afspraken samen onder de titels ‘Coins engineering Methode’ (CEM, afspraken over werkwijze en inrichting van het proces) en ‘Coins Bouw Informatie Model’ (C-BIM, afspraken over de informatie over 3D-objecten).
Het Coins-programma krijgt een vervolg dat samen met PSIBouw wordt uitgewerkt. Het is nodig om tot praktisch hanteerbare afspraken te komen. Ontwikkeling wordt afgewisseld met beproeving in de praktijk. Ervaringen zullen worden teruggekoppeld, waardoor implementatie in de bouwpraktijk kan worden voorbereid.
CUR-publicatie 218 ‘Toekomst voor het bouwproces. Een 3D-objectbenadering’ is te verkrijgen via Curnet te Gouda.

Reageer op dit artikel