nieuws

Bouw hergebruikt afval energiesector

bouwbreed Premium

Energiebedrijven hergebruiken 97 procent van hun afval. Die hoge score, de beste van het land, danken zij aan de bouw. De sector verwerkt de resten die de energieproducenten uit hun ovens halen in wegen, gipsplaten en waterwerken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In vergelijking met andere sectoren presteert de energiesector 14 procent beter. In vrijwel alle sectoren ligt het hergebruik op 87 procent. Het afval van de energiesector bestaat voornamelijk uit bodemas, vliegas en ontzwavelingsgips dat afkomstig is van kolengestookte elektriciteitscentrales.
De metaalindustrie, die door zijn hoge consumptie van energie nauw verbonden is met de stroomsector, zet zijn afval ook grotendeels af in de bouwsector. Hierbij gaat het met name om metaalslakken die worden gebruikt voor de productie van cement en onder andere als funderingsmateriaal in de weg- en waterbouw.
De totale afvalproductie bedroeg in 2005 18,8 miljoen ton. Het volume ligt daarmee 2 procent lager dan een jaar eerder. Van de totale afvalberg wordt 16,7 miljoen ton hergebruikt als brandstof voor de ovens van de energiecentrales. Het resterende deel, 1,7 miljoen ton, wordt verbrand of gestort.

Hout

De houtindustrie springt met een afvalproductie van 0,2 miljoen ton relatief zuinig om met zijn grondstoffen. Samen met de verwerkers van delftstoffen produceert de houtindustrie het minste afval. De metaalsector is daarentegen weer een grootverbruiker. Met 3,6 ton afval per jaar is de sector de op één na de grootste afvalleverancier.
De voedingsmiddelenindustrie is met 8,1 miljoen ton ondanks de daling nog steeds de grootste producent van afval. De sector maakt bij hergebruik van de reststoffen steeds vaker gebruik van de cementovens en elektriciteitscentrales die het afval van de levensmiddelenproducenten als brandstof gebruiken.
Naast de energiesector wist vooral de voedingsmiddelenindustrie de productie van afval te beperken. De makers van onder andere ijsjes, tandpasta en kant-en-klaarmaaltijden drongen vooral bij de productie van suiker het afvalvolume terug. Kolengestookte energiecentrales verkleinde de afvalberg door gebruik te maken van biomassa. De centrales kiezen steeds vaker voor bijvoorbeeld groenten, fruit, mest of vetten als brandstof die voor minder afval zorgen dan steenkool.

Reageer op dit artikel