nieuws

Belgische regering geeft bouw opkikker

bouwbreed Premium

De Belgische regering heeft bij het opmaken van de begroting voor 2007 geluisterd naar de wens van de nationale aannemersorganisatie Confederatie Bouw om het btw-tarief van 21 naar 6 procent te verlagen voor de sloop van woningen van slechte kwaliteit en vervangende nieuwbouw.

Het besluit is één van de maatre gelen van de Belgische regering die de bouw moeten aanzwengelen. De btw-verlaging is ingegeven door het feit dat 6 tot 7 procent van het bestaande woningenbestand, 220.000 woningen, in een dergelijke slechte staat verkeert, dat zij afgebroken en weer opgebouwd moet worden om aan de basiswoon- en comforteisen te voldoen.
De verlaging van de btw naar 6 procent zal het mogelijk maken om in de achtergebleven en verpauperde stadswijken huizen opnieuw bewoonbaar te maken voor het armere deel van de bevolking dat meestal huurder of eigenaar-bewoner is. Samen met de eerdere maatregel om de btw in de sociale woningbouw van 12 naar 6 procent te verlagen, zal er nu beleid kunnen worden gevoerd gericht op de noodzakelijke aanpassing van het woningenbestand aan het stijgend aantal ouderen, hulpbehoevenden en personen met beperkte mobiliteit, maar ook aan jonge gezinnen die nu uit de steden wegblijven of wegtrekken, zo meent de Confederatie Bouw.

Fiscale aftrek

Een andere belangrijke maatregel, waar duizenden bouwers en verbouwers hun voordeel mee kunnen doen, en die bovendien een structurele bijdrage zal leveren tot duurzaam bouwen en wonen, is de aangekondigde verdubbeling van de bestaande fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen, zo meent de aannemersorganisatie.
Daardoor zou het fiscaal voordeel per woning meer dan 2.500 euro per jaar bedragen. Daarnaast zullen ook de eigenaars extra premies krijgen voor renovatiewerken aan woningen die verhuurd worden via een sociale huurmaatschappij. Deze extra fiscale aftrek en premie zijn een concrete stimulans om de noodzakelijke investeringen te doen, niet alleen om de energierekening te verlagen maar ook om de uitstoot van CO 2 -gassen te verlagen, zo meent de Confederatie Bouw.
De aannemersorganisatie vindt ook het regeringsbesluit voor lastenverlaging op de overuren, die de schatkist 73 miljoen euro kost, een belangrijke stimulans voor de bouw die flexibeler arbeidstijden mogelijk maakt.
Over de rondetafelconferentie die de regering aankondigt in de strijd tegen de oneerlijke concurrentie in de bouw is de Confederatie Bouw minder gerust. Ze waarschuwt dat deze conferentie niet mag uitmonden in extra kostenverhogende controlemaatregelen, die de bouwbedrijven zouden moeten ophoesten. Extra administratieve kosten en lasten voor de bouwondernemingen kunnen ook leiden tot zwartwerk, zo meent de aannemersorganisatie.

Reageer op dit artikel