nieuws

Badkuip moet monumentaal gemaal redden

bouwbreed Premium

Het monumentale stoomgemaal d’Olde Mesiene aan de Kamperzeedijk in Genemuiden kreunt en steunt tot in zijn voegen. De houten paalfundering onder het gemaal is ernstig aangetast. Voor een optimale restauratie is 735.000 euro nodig. Hiervan is inmiddels 500.000 euro aan subsidie bij elkaar gesprokkeld.

V oor dit bedrag wil de Beheersstichting Stoomgemaal Kamperzeedijk alvast starten met het slaan van een damwand om het gebouw, waarna deze badkuip kan worden gevuld met water. Op deze wijze wil men de verdere aantasting van de grenen houten paalfundering een halt toeroep en.
Het stoomgemaal dateert uit 1856 en was destijds het eerste gemaal op stoomkracht buiten de ‘vesting Holland’. Het gemaal diende voor het droogmalen en op peil houden van de grondwaterstand van het polderland achter de Kamperzeedijk. Op dit moment is het gemaal het laatste dat nog in de huidige staat bewaard is gebleven. Bijzonder in dezen is de stoommachine, die inclusief vliegwiel nog volledig in tact is en op bijzondere dagen in werking wordt gesteld.
Door de fluctuerende grondwater stand is in de loop der jaren de houten paalfundering, bestaande uit zo’n 300 grenen palen, droog komen te staan en hierdoor ernstig aangetast. Ter plaatse van het ketelhuis en de beeldbepalende schoorsteen is inmiddels sprake van een ernstige verzakking. Vooral de palen onder de schoorsteen zijn dermate aangetast, dat deze het bouwwerk nog maar nauwelijks kunnen dragen. Mede uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk dat op deze plaats een geheel nieuwe fundering wordt aangebracht. In de plannen is sprake van zes betonnen palen, die trillingsvrij in de grond worden gedreven.
Voor het behoud van de resterende palen wil men in eerste instantie om het gebouw een damwand slaan. Op deze wijze ontstaat een soort badkuip met een diepte van acht meter, die wordt gevuld met water. De achterliggende gedachte is dat hiermee de palen en met name de paalkoppen royaal onder water komen te staan en dat er geen zuurstof meer bij de palen kan komen. Hierdoor zullen de schimmels, die de funderingspalen nu aangetast hebben, doodgaan en zal naar verwachting het rottingsproces stoppen. In deze badkuip wordt direct rond de fundering een blijvende kuip aangebracht. Na het verwijderen van de damwanden wordt in deze bak ter plaatse van de fundering een permanente plaatselijke waterstandverhoging gecreëerd, waarmee de palen definitief onder water blijven staan.
Het project wordt begeleid door restauratiearchitect Ir. J.C.G. Kreek uit Diepenveen, bijgestaan door deskundigen van de SHR (Stichting Hout Research). Met de aanleg van de eerste badkuip wordt het tevens mogelijk een verder onderzoek naar de bacteriële aantasting van de palen uit te voeren. De hogere waterstand biedt namelijk geen oplossing tegen de aantasting van het hout door de bacterie. Men hoopt dat hier in de loop der tijd een bestrijdingsmethode voor wordt gevonden.
Na ontvangst van de resterende subsidiegelden hoopt men volgend voorjaar met de uitvoering van de rest auratie te kunnen starten.

Reageer op dit artikel