nieuws

Zoektocht naar oorzaak rotte dijk langs Waddenzee

bouwbreed

Friesland telt 60 kilometer dijk aan de Waddenzee met een asfaltlaag aan de zeezijde. Door het rotte asfalt voldoet de dijk lang niet aan de gestelde eisen om extreme stormen te kunnen weerstaan. Het waterschap heeft daarom na de eerste ontdekking een depot met materiaal achter de dijk opgezet voor noodreparaties. Pas na de winter, als het stormseizoen volgend voorjaar is afgelopen, wordt de asfaltlaag vervangen.Het Friese waterschap heeft opnieuw 3 kilometer rotte dijk gevonden langs de Waddenzee. Vorig jaar werd al ontdekt dat 6 kilometer asfalt op de zeekering rot is. Het waterschap heeft nog geen idee wat de oorzaak is.

Het waterschap vermoedde vorig jaar dat de problemen waren terug te voeren naar de oliecrisis in de jaren zeventig omdat er minder goed asfalt zou zijn gebruikt. Het nieuw ontdekte stuk is echter voor de oliecrisis aangelegd.
Het recent aangetaste stuk werd in april nog gecontroleerd door specialisten en zij constateerden geen gebreken. In de maanden daarna bleek de asfaltlaag toch af te brokkelen. “We hebben geen detectiemethode, dus moeten we wachten tot het probleem zich manifesteert”, aldus coördinator waterkeringen Wout de Vries van het waterschap. Asfaltlaboratorium KOACNPC onderzoekt de oorzaak van de rot. Eerdere onderzoeken leverden geen resultaat op.
Het waterschap vindt dat Rijkswaterstaat het herasfalteren moet betalen, maar tot nu toe stelde deze organisatie dat het waterschap dat zelf moet doen.
De problemen met de laag zijn alleen in Friesland bekend.

Reageer op dit artikel