nieuws

WSW: Koppel overheidssteun aan sociale huurwoning

bouwbreed Premium

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wil de overheidssteun die woningbouwcorporaties momenteel krijgen, loskoppelen van de organisaties en aan de goedkope huurwoningen zelf hangen. Daarmee wil WSW-directeur Roland van der Post de subsidie voor sociale woningbouw toegankelijk maken voor iedereen.

“De borging is een verleiding tot investeren in nieuwe woningen die de overheid niets kost”, prijst Van der Post zijn waar aan. Het WSW verzorgt voor woningbouwcorporaties goedkope leningen door de risico’s die er mee verbonden zijn af te dekken met een garantstelling van de overheid. De sociale huisvesters kunnen hierdoor tegen lage rentes geld lenen.
De voordelige rentetarieven waarmee corporaties dankzij het WSW hun bouwplannen maken, stellen de instellingen in staat om goedkope huurwoningen te bouwen. Het exclusieve recht van de sociale huisvesters om met WSW-borging te lenen, wil Van der Post nu verbreden naar iedere bouwpartij die daar interesse voor heeft.
“Richten corporaties onderling een wijkontwikkelingsmaatschappij op, dan kan ik die wel borgen. Doet een corporatie dat samen met een commerciële partij, dan mag ik geen borging afgeven. Dat is jammer”, verwijst Van der Post naar een praktisch voorbeeld waarbij de borgstelling van het WSW goed van pas was gekomen maar door de huidige regelgeving in de kast blijft liggen.

Vastgoed

Als het aan Van der Post ligt, dan k omt WSW-borging beschikbaar voor alle marktpartijen door de gunstige financieringsvoorwaarde aan het vastgoed zelf te koppelen. Commerciële projectontwikkelaars kunnen dan voor het aantal sociale huurwoningen dat zij bouwen een beroep doen op het WSW. De borging wordt vervolgens verleend voor de periode dat de zeg tachtig woningen onder de markthuur worden aangeboden. Gaat de eigenaar over tot verkoop of worden de huren naar een commercieel niveau opgetrokken, dan vervalt de garantstelling van het WSW en daarmee de overheidssteun. Directeur Frits Nuss van de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, reageert positief op het voorstel van Van der Post. “Het zou geweldig zijn. Je kan dan immers tegen lage rentes lenen.”
Daarnaast verwacht Nuss dat het voorstel van Van der Post voor een hogere woningproductie zal zorgen. “Ondernemers spelen toch wat sneller in op nieuwe situaties dan corporaties. En er zijn dan meerdere partijen die sociale huurwoningen bouwen.” Nuss bekritiseert de huidige situatie als achterhaald. “De bevoorrechte positie van corporaties is eigenlijk niet meer van deze tijd. We moeten voor alle partijen op de woningbouwmarkt dezelfde voorwaarden creëren.”

Reageer op dit artikel