nieuws

Wijn zwicht, maar niet voor windmolens

bouwbreed

– Minister Wijn (economische zaken) komt onder druk van de Tweede Kamer deels terug op zijn voornemen om de subsidieregeling voor groene stroom te schrappen. Hij trekt een bedrag van 270 miljoen euro uit om kleine agrarische bedrijven tegemoet te komen. Windmolens vallen echter nog steeds buiten de boot.

De minister stelt daarnaast 70 miljoen euro beschikbaar om ondernemers schadeloos te stellen die kosten hebben gemaakt in de verwachting voor een Mep-subidie in aanmerking te komen. Wijn had dat al eerder in het parlement toegezegd en nu schriftelijk bevestigd. De minister maakte enkele weken geleden plotseling een einde aan de Mep-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 9 procent van de stroom duurzaam op te wekken ook wordt gehaald zonder nieuwe projecten te financieren. Een ruime Kamermeerderheid pikte dat niet en nam vorige week een motie aan om Wijn te dwingen met een overgangsregeling te komen.
Na bespreking in het kabinet toont Wijn zich hiertoe bereid. De overgangsregeling is met name bedoeld voor het opwekken van biogas door vergisting van mest en maïs. Grotere projecten zoals windmolens komen echter niet meer in aanmerking voor de Mep-regeling. Zij komen vanaf januari wel weer in aanmerking voor nieuwe subsidie, maar die regeling is minder genereus dan de Mep. De overheidsbijdrage voor windparken op zee werd vorige zomer al op nul gezet vanwege overweldigende belangstelling.
De Mep-regeling zal nog lange tijd op de Rijksbegroting drukken. Wijn verwacht tussen 2003 en 2016 8,1 miljard euro te besteden voor opwekking van duurzame elektriciteit. Wie z’n verzoek gehonoreerd zag, kon rekenen op een bijdrage gedurende tien jaar. Het Rijk had vooraf ook geen plafond ingesteld waardoor de bijdrage in 2005 en 2006 een enorme vlucht nam door een explosieve groei van de aanvragen. Een kleine Kamermeerdheid drong er vorige week op aan om de Mep-regeling helemaal overeind te houden, maar daar voelt het kabinet niets voor, maakt Wijn in zijn brief duidelijk.
Wijn wijst erop dat uitvoering van deze motie grote financiële gevolgen zal hebben. De indiener van de motie Kees van der Staay heeft verzocht de stemming over deze motie uit te stellen en wil opnieuw een debat voeren met de minister.

Reageer op dit artikel