nieuws

Weinig ambitie

bouwbreed

Nederland zit economisch weer in de lift. De cijfers rechtvaardigen een gematigd optimisme. Het consumentenvertrouwen neemt weer toe. En ook de bouw pikt een graantje mee. Het had overigens wel een onsje meer mogen zijn. Natuurlijk, bijna 7 miljard voor infrastructurele werken is niet weinig en de ambities voor de woningbouw in 2007 overtreffen de 80.000 woningen die gepland staan voor 2006. Maar dan is de koek ook zo goed als op. Het zijn bedragen die zijn vastgelegd in het MIT. Daarboven is er weinig ruimte voor extraatjes, 135 miljoen voor het bestrijden van het fileprobleem door bijvoorbeeld stoplichten beter op elkaar af te stemmen en het aanbrengen van anti-kijkschermen op de snelwegen, maakt geen sterke indruk. Het zou de luchtkwaliteit zijn, die letterlijk roet in het eten gooit. Meer spitsstroken en nieuw asfalt blijven daardoor sterk achter bij eerdere plannen. In hoeverre het een excuus is voor minister Peijs om in dit verkiezingsjaar het verder maar rustig aan te doen en geen vermoeiende discussie met collega’s aan te hoeven gaan over meer geld, blijft gissen. In elk geval laat Peijs de vraag of en hoeveel structureel geld er aan dijkversterking de komende jaren moet worden uitgegeven over aan het volgende kabinet. Om ervoor te zorgen, zoals de minister zelf al opmerkte, dat we droge voeten houden, is tot 2011 slechts 420 miljoen beschikbaar. Het is zeer de vraag of dat voldoende is om de meer dan 90 zwakke plekken die nu al zijn geconstateerd in de vaderlandse waterkeringen afdoende te versterken.

Nederland zit economisch weer in de lift. De cijfers rechtvaardigen een gematigd optimisme. Het consumentenvertrouwen neemt weer toe. En ook de bouw pikt een graantje mee. Het had overigens wel een onsje meer mogen zijn. Natuurlijk, bijna 7 miljard voor infrastructurele werken is niet weinig en de ambities voor de woningbouw in 2007 overtreffen de 80.000 woningen die gepland staan voor 2006. Maar dan is de koek ook zo goed als op. Het zijn bedragen die zijn vastgelegd in het MIT. Daarboven is er weinig ruimte voor extraatjes, 135 miljoen voor het bestrijden van het fileprobleem door bijvoorbeeld stoplichten beter op elkaar af te stemmen en het aanbrengen van anti-kijkschermen op de snelwegen, maakt geen sterke indruk. Het zou de luchtkwaliteit zijn, die letterlijk roet in het eten gooit. Meer spitsstroken en nieuw asfalt blijven daardoor sterk achter bij eerdere plannen. In hoeverre het een excuus is voor minister Peijs om in dit verkiezingsjaar het verder maar rustig aan te doen en geen vermoeiende discussie met collega’s aan te hoeven gaan over meer geld, blijft gissen. In elk geval laat Peijs de vraag of en hoeveel structureel geld er aan dijkversterking de komende jaren moet worden uitgegeven over aan het volgende kabinet. Om ervoor te zorgen, zoals de minister zelf al opmerkte, dat we droge voeten houden, is tot 2011 slechts 420 miljoen beschikbaar. Het is zeer de vraag of dat voldoende is om de meer dan 90 zwakke plekken die nu al zijn geconstateerd in de vaderlandse waterkeringen afdoende te versterken.
Ondanks de niet al te ambitieuze aanpak van de ministers Peijs en Dekker is het verheugend dat de bouwwereld profiteert van de aantrekkende economie. Voor meer krachtdadige beslissingen, die nodig zijn om de bouw en de Nederlandse economie verder te laten groeien, moeten we onze hoop vestigen op een volgend kabinet.

Reageer op dit artikel