nieuws

Waterschappen: Maatregelen tegen hevige regenval kosten 2,5 miljard euro extra

bouwbreed

De Nederlandse waterschappen hebben 2,5 miljard euro nodig om wateroverlast tegen kunnen blijven gaan. Dat staat in een onderzoek van de Unie van Waterschappen (UVW).

De cijfers van het UVW baseren zich op de verwachte regenval in 2015. Die zullen volgens de waterschappen steeds meer toenemen. “Riolen, rivieren, grondwater, straten en kelders krijgen hierdoor steeds grotere hoeveelheden water te verwerken in korte tijd”, zegt Esther Rijnders van de unie.
In 95 procent van de gevallen in Nederland is het risico aanvaardbaar. De overige 5 procent – ruim 90.000 hectare – loopt nu nog een te hoog risico tegen wateroverlast. Vooral in het westen is er te weinig capaciteit om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Dit komt voornamelijk door de vele verharde stukken in dit gebied die het water tegenhouden de grond in te gaan. Ook inklinking van de grond komt hier veel voor.
De komende tijd stellen de waterschappen per gebied vast of en welke maatregelen nodig zijn. Vooralsnog schat de UVW dat de uitvoering van maatregelen vanaf 2008 maximaal 2,5 miljard euro extra aan investeringen vraagt. Dit bedrag staat los van maatregelen die nodig zijn voor onder andere het voldoen aan waterkwaliteitsdoelen en het oplossen van droogte, zegt Rijnders. “Het gaat wel om langetermijnplanning. We gaan dit samen met gemeenten en provincies doen.” Volgend jaar moeten er plannen liggen zodat er in 2015 uitgevoerd kunnen worden.

Riooloverstorten

Het CDA vindt het onacceptabel dat er nog steeds risicovolle riooloverstorten (RRO’s) zijn die nog niet zijn gesaneerd. Volgens Tweede Kamerlid Erik van Lith (CDA) bestaan daardoor op deze plaatsen risico’s voor de volksgezondheid. Des te meer door de verandering van het klimaat. “Mensen worden daardoor ziek en dieren gaan dood. Dat kan niet in dit land.”
Hij reageert hiermee op de brief van minister Peijs (water) over de RRO’s die zij eerder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat dat er nog 79 risicovolle riooloverschotten zijn die moeten worden gesaneerd. In twaalf gevallen wordt er niet aan de norm voldaan. Volgens Van Lith houdt het kabinet zich niet aan de afspraak. “Aan het eind van dit jaar zou alles klaar zijn. Er zijn nog drie maanden over. Er is ons mooi weer beloofd, zodat we er een streep onder kunnen zetten. Dat lijkt niet te lukken.” Van Lith gaat Kamervragen stellen.
Van de twaalf gevallen zijn er wel elf die bezig zijn maatregelen te nemen. Alleen bij waterschap Reest en Wieden in de plaats De Wolden is nog helemaal niks gedaan. Van Lith wil dat deze voorbeelden hard worden aangepakt.

Reageer op dit artikel