nieuws

Vraagtekens rond ventilatienormen basisschool Zwanenburg

bouwbreed

De gemeente Haarlemmermeer zou er goed aan doen de isolatiewerkzaamheden op basisschool De Meerbrug in Zwanenburg stil te leggen, omdat het erop lijkt dat ventilatievoorziening niet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Dit stelt Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, naar aanleiding van uiteenlopende meningen over de ventilatie van de school.

Eind juli stelden onderzoeksbureaus BBA en Wichers & Dreef, die in opdracht van bezorgde ouder Charles van Logchem de ventilatie in de basisschool onderzochten, al dat deze na isolatie niet voldoet aan het Bouwbesluit. Zij gingen hierbij uit van nieuwbouwvoorschriften. Ingenieursbureau Arcadis stelde desgevraagd dat de ventilatienormen wél werden gehaald, uitgaande van de voorschriften voor bestaande bouw. Van Logchem verzocht het Expertisecentrum Regelgeving Bouw om helderheid te verschaffen. Volgens Nico Scholten is de vraag ‘nieuwbouw of bestaande bouw’ helemaal niet aan de orde. “Het wettelijk vereiste ventilatieniveau voor bestaande bouw bij een klaslokaal met B2-gebruik, is 2,8 liter per seconde, en niet 1,1, waar bij het indienen van de bouwaanvraag van uit is gegaan”, licht Scholten toe. “Dit is in het Bouwbesluit van 1998 uitgelegd. B2-gebruik staat voor een normaal, gemiddeld schoolgebouw. Waar het echter om gaat, is het zogeheten rechtens verkregen niveau: de ventilatie-eisen die ooit aan het gebouw zijn toegekend toen het gebouwd werd. Misschien zijn die nog wel veel hoger, en daar moet dan ook bij aanpassingen aan worden voldaan. Maar hoe dan ook is minimaal 2,8 liter per seconde vereist. Het uitgangspunt van 1,1 kan dus nooit leiden tot een correcte uitkomst.” Volgens Scholten heeft het er alles weg van dat de isolatiewerkzaamheden op dit moment in strijd met de bouwregelgeving worden uitgevoerd. “Mogelijk wordt er toch gebouwd overeenkomstig de vergunning, maar dan deugt er iets niet aan de vergunning.”
De gemeente Haarlemmermeer laat weten dat de isolatie en ventilatie expliciet getoetst zijn aan het Bouwbesluit. “Naar aanleiding van deze toetsing zagen wij geen enkel bezwaar voor het afgeven van een bouwvergunning”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Het plan dat er ligt, voldoet aan alle voorschriften voor bestaande bouw, die van toepassing zijn op dit project.” Het ministerie van VROM onderzoekt momenteel alle zienswijzen en komt deze week met een standpunt, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Reageer op dit artikel