nieuws

Verenigde Staten worstelen met veiligheid New Orleans

bouwbreed Premium

De Amerikanen worstelen na de ramp in New Orleans met een gigantisch probleem. Het op orde brengen van een volledig ontwrichte maatschappij en de bevolking veiligheid bieden tegen overstroming na het herstel vormen een welhaast onmogelijke opgave, zegt emeritus-hoogleraar vloeistofmechanica Jurjen Battjes van de TU Delft.

Professor Battjes is lid van het External Review Panel om het werk van de Interagency Performance Evaluation Taskforce (IPET) te volgen en te toetsen. IPET onderzocht het functioneren van het zeeweringssysteem van New Orleans en de kust van Zuidoost-Louisiana tijdens de orkaan Katrina.
Het External Review Panel heeft in zijn rapportages uitgesproken wat er goed is gegaan, maar heeft zeker ook de nodige kritiek geuit. Battjes zet elders in deze krant de nodige kanttekkeningen bij de bedrijfscultuur van het US Army Corps of Civil Engineers, en bij de organisatie van de veiligheid van de waterkeringen. Die moeten veranderen.
Battjes zelf is tijdens bezoeken aan het gebied getroffen door de onvoorstelbare impact van de overstroming in New Orleans. Mijl na mijl van lege winkels, omgewaaide bomen, vernielde woningen en verroeste, achtergelaten auto’s. In de buitenwijken is New Orleans voor een groot deel een ‘ghost town’, ook nu nog.
De huidige situatie wordt veroorzaakt door een impasse in de besluitvorming. Outsiders vinden dat de footprint van de stad kleiner moet om de veiligheid te kunnen waarborgen op een betaalbaar niveau. Lokale overheden willen echter de stad dezelfde omvang laten houden, maar het ontbreekt hen aan geld voor de nodige openbare voorzieningen. Het herstel is vorig jaar onder meer niet goed op gang gekomen vanwege de lokale verkiezingen van maart dit jaar. De lokale politiek heeft gevoelige items en impopulare maatregelen vermeden.
Kritiek
Battjes vindt dat zeker kritiek is te geven op de handelwijze van het US Army Corps of Engineers als ontwerper van het zeeweringensysteem dat bij Katrina gefaald heeft, maar dat laat onverlet dat het garanderen van voldoende veiligheid bij hoogwater voor New Orleans niet eenvoudig zal zijn.
New Orleans is maar een van de plaatsen aan een uitgestrekt laaggelegen kustgebied waarvoor een veiligheidsniveau moet worden afgesproken. Amerika kan het zich niet permitteren om alle bedreigde, lagere kusten te beschermen tegen een categorie 5-orkaan. Bij Katrina is opwaaiing opgetreden tot 9 meter boven zeeniveau. Dat is extreem hoog, en ook in de Golf nooit eerder gemeten. In Nederland wordt gerekend met zo’n 5 meter boven zeeniveau, inclusief het getij. Voor het geweld van zo’n categorie 5-orkaan is voor die laaggelegen gebieden volgens de Nederlandse voorschriften eigenlijk al geen dijk te bouwen
Op pagina 9:
‘Beveiliging New Orleans uiterst onverantwoordelijk’.

Reageer op dit artikel