nieuws

Van Poelgeest: Pleidooi voor zesbaansweg IJmeer niet handig

bouwbreed Premium

In de discussie over het IJmeer moet het niet alleen gaan over verstedelijking, maar ook over versterking van de natuur. Zo meent wethouder Van Poelgeest van ruimtelijke ordening van Amsterdam. Hofstra’s pleidooi voor een zesbaansweg door een kwetsbaar natuurgebied is volgens hem niet handig.

D e wethouder verwijt het VVD-kamerlid dat hij met een groot gebaar de discussie over de toekomst van het IJmeer vertroebeld. “De natuurwaarde van het IJmeer gaat dramatisch achteruit. Er moet iets gebeuren, anders houden we een dode plas over. Iedereen die vandaag pleit voor buitendijks bouwen of nieuwe metroverbindingen, laadt de verdenking op zich onderdeel te zijn van het Hofstra-kamp. Daarmee verdwijnt de open discussie over wat er moet gebeuren.”
Daarnaast verwijt hij Hofstra dat de hele discussie over verbetering van de verbindingen tussen Amsterdam en Almere ontspoort. “Jarenlang is er gestudeerd. Er ligt een duidelijke keuze voor. We willen geen tunnel langs het Naardermeer, dus biedt de Amsterdamse stroomlijnvariant de beste oplossing. Dat kan gewoon.”
Volgens Hofstra kost die Amsterdamse oplossing vele miljarden. “Dat is niet waar. Aanpassing van de Gaasperdammerweg vraagt ruim een miljard. Bovendien: ook bij de aanleg van die brug zijn aanpassingen nodig aan autosnelweg A1 of de Gaasperdammerweg.” Van Poelgeest uitte zijn kritiek donderdag bij de opening van de expositie Nieuwe randen voor het IJmeer. “Hoe de uitbreiding van Almere ook g estalte krijgt, mensen moeten zich kunnen verplaatsen.”

Reageer op dit artikel