nieuws

Van Geel ziet geen been in extra maatregelen voor UMTS-masten

bouwbreed Premium

– Het kabinet komt niet met strengere normen om mensen te beschermen tegen de straling van UMTS-masten. Staatssecretaris Van Geel (milieu) weigert gehoor te geven aan de roep van de oppositie om voorzorgsmaatregelen.

Van Geel en opposititiepartijen PvdA, GroenLinks en de SP kwamen afgelopen week in een overleg stevig in botsing over de UMTS-masten. Volgens Van Geel staan na recent Zwitsers onderzoek alle seinen op groen voor de plaatsing van de masten.
Het wetenschappelijk onderzoek heeft volgens de staatssecretaris net als de vele eerdere onderzoeken uitgewezen dat blootstelling aan de straling van UMTS-masten niet schadelijk is voor de mens. Omdat ook de Wereld Gezondheids Organisatie op die lijn zit, is er volgens Van Geel geen reden om voorzorgmaatregelen te nemen in gemeenten waar de masten worden geplaatst. CDA en VVD steunen hem daarin. “Alles wijst uit dat het niet schadelijk is”, aldus VVD-Kamerlid Charlie Aptroot. “Er is geen reden tot zorg”, aldus CDA-Kamerlid Liesbeth Spies.
De oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. De partijen vinden dat Nederland in ieder geval zou moeten kijken naar voorzorgsmaatregelen voor het geval uit aanvullend onderzoek mocht blijken dat UMTS-straling wel schadelijk is.
‘Spoken’
Het Zwitserse onderzoek was volgens de partijen te beperkt omdat daarbij alleen is gekeken naar effecten bij mensen die korte tijd zijn blootgesteld aan UMTS-straling.
Van Geel wees er echter op dat in andere onderzoeken wel degelijk gekeken is naar de effecten van langdurige straling en dat ook daaruit niets zorgelijks is gekomen. De opvatting van de oppositie dat Nederland voorzichtig moet zijn zolang het bewijs niet is geleverd dat er helemaal niets aan de hand is, deelt hij allerminst. “Ik kan ook niet bewijzen dat er geen spoken zijn.”
Bij inwoners van diverse gemeenten bestaat ongerustheid over de plaatsing van UMTS-masten in de buurt. Volgens Economische Zaken speelt de kwestie in zeventig gemeenten. De gemeente Spijkenisse besloot onlangs UMTS-masten te gaan weren en een reeds aan KPN verleende bouwvergunning in te trekken. Van Geel verwacht dat Spijkenisse alsnog door de rechter wordt teruggefloten omdat gemeenten niet uit milieuoverwegingen een bouwvergunning mogen weigeren. “Gemeenten gaan daar niet over”, aldus Van Geel.

Reageer op dit artikel