nieuws

Twee gestuurde boringen voor 2,8 kilometer leiding

bouwbreed

De derde voedingsleiding voor de drinkwatertoevoer in IJburg heeft heel wat voeten in de aarde. Het leggen van de 2,8 kilometer leiding gebeurt namelijk deels door twee horizontaal gestuurde boringen. De eerste boring is met 1200 meter één van de langste in Nederland, waarvoor zwaar geschut werd aangevoerd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aan te leggen drinkwaterleiding die van Diemen naar IJburg loopt. Het gaat om 8 millimeter dikke stalen buizen met een diameter van 600 millimeter, kwaliteit X52. De buizen worden aangevoerd in lengtes van 16 meter. Ze zijn aan de binnenkant voorzien van een cementcoating en aan de buitenkant afgewerkt met een PE-coating.
Het aanbrengen van de in totaal 190 ton staal voor de eerste boring van 1200 meter is geen sinecure. Daarbij eiste de opdrachtgever, de Stichting Waternet, dat beide boringen in de eerste pleistocene zandlaag moesten liggen. “Het unieke van dit project is dat het twee horizontaal gestuurde boringen bevat; een van 1200 meter en een van 650 meter, beide op een diepte van 35 meter, waarbij de eerste streng van 1200 meter in Almere is samengesteld en vervolgens over het IJsselmeer naar IJburg is gevaren”, aldus E.C.J. Woerdeman, hoofd werkvoorbereiding en R.J.T. Vissers, projectleider van Dura Vermeer-Streicher v.o.f.
Daarbij moesten de nodige infrastructurele barrières worden genomen. De eerste boring kruist het Amsterdam-Rijnkanaal en watergang de Diem, de tweede boring gaat onder de spoorlijn Diemen-Weesp en de A1 door. Beide boringen bestaan uit zowel vertikale als horizontale bochten. Het resterende deel wordt op de traditionele manier gelegd.
De eerste gestuurde boring van 1200 meter, uitgevoerd door het Duitse Drilltec, een dochteronderneming van Streicher, behoort tot de langste in Nederland. De operatie is inmiddels met succes voltooid. De klus werd non-stop in ruim drie weken geklaard. Daarbij werd gebruik gemaakt van zwaar geschut; een 350 tons boormachine werd ingezet om de buis door het gat te trekken. Deze zogeheten ‘boorrig’ is één van de zwaarste machines van Europa en werd voor de eerste keer in Nederland in stelling gebracht.
Woerdeman: “Een complicerende factor is hier de slappe grondslag wat het inkalvingsgevaar vergroot; de eerste 10 tot 14 meter grond rond de boorrig golft gewoon als er kranen rijden.”
Trekkracht
De verwachte trekkracht voor de boring bedroeg 125 ton, maar uiteindelijk kon worden volstaan met 75 ton. “Bij een lange boring met relatief kleine doorsnede is vaak niet de trekkracht maar de boorcapaciteit maatgevend. Er is dan veel vermogen nodig om de 1200 meter lange boorbuis te kunnen laten draaien.”
Het tracé werd door een 17 centimeter dikke boorbuis, voorzien kop, voorgeboord. Daarna is het gat, dat in stand wordt gehouden met een bentonietmengsel, met drie ruimers vergroot.” Hiervoor zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. “De 1200 meter lange boorstreng die in één keer erdoor moest worden getrokken, konden we niet kwijt op of in de buurt van IJburg. Daarop zijn we op zoek gegaan naar een alternatief waar de leiding kon worden geprepareerd. De Dashorstdijk in Almere, een doodlopende dijk van 1600 meter bleek uiteindelijk de uitgelezen lokatie.”
Geleidingsconstructie
Dura Vermeer Ondergrondse Infra is begin mei begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden waarbij veel medewerking werd verkregen van zowel Waternet als Rijkswaterstaat en directie IJburg. Nadat de pijp in Almere klaar was, werd deze met hulp van vier sleepboten onder begeleiding van Rijkswaterstaat over het IJsselmeer naar de oostkant van IJburg getransporteerd.
Daar werd een tijdelijke aanlandingsconstructie gemaakt. “De meest onzekere factor was het weer. In het IJsselmeer is daarom een tijdelijke geleidingsconstructie gemaakt van 8 meter lange en 250 millimeter dikke houten palen; in totaal 42 stuks om de pijpleiding zo stabiel mogelijk het land op te krijgen.” Geen overbodige luxe bleek later. Woerdeman: “De wind was helaas niet optimaal. Uiteindelijk is de leiding via de buitenkant van deze constructie het land opgetrokken. Het gaat bij dit project vooral om het uitsluiten van risico’s. Zo hebben we om de leidingen eenvoudiger te water te kunnen laten op de dijk nog een 1,5 meter diepe sleuf gegraven om de sprong te verkleinen. En veiligheidshalve hebben we in ons ontwerp voor alle hulpconstructies een boogstraal van maximaal 600 meter in plaats van de voorgeschreven 540 meter aangehouden.”
Ruimtegebrek
De boring zelf verliep overigens voorspoedig; de boor kwam uiteindelijk 1 meter links van het uittredepunt uit. Vissers: “Gezien de lengte en complexiteit in combinatie met de grondslag viel dat ruim binnen de marge.”
Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor het boren van de tweede, ruim 600 meter lange leiding, die in segmenten van 200 meter al klaar liggen. De planning is dat deze eind september gereed is. “Een voordeel is dat de streng hier gewoon op lokatie ligt.”
Het werk vergt een bouwsom van circa 2 miljoen. Januari 2007 moet de hele pijpleiding technisch gereed zijn.

Vier sleepboten hebben de 1200 meter pijp in Almere onder begeleiding van Rijkswaterstaat over het IJsselmeer naar de oostkant van IJburg getransporteerd. Om de pijpleiding zo stabiel mogelijk het land op te krijgen werd een tijdelijke geleidings- en aanlandingsconstructie gemaakt.

Reageer op dit artikel