nieuws

TU Delft: Materiaalkennis ondergeschoven kindje

bouwbreed

De ontwikkeling van nieuwe materialen neemt een snelle vlucht. Kennis over de vele mogelijke toepassingsmogelijkheden en bestaande productietechnieken is bij (toekomstige) architecten vooralsnog geen vanzelfsprekendheid.

Met het onlangs gehouden symposium MaterialZ poogt de faculteit Bouwkunde van de TU Delft studenten, ontwerpers en materiaalspecialisten dichter bij elkaar te brengen. Materiaalkennis is bij bouwkundestudenten een nog ondergeschoven kindje. “Het denken over materialen gebeurt veel te weinig. Daar willen we verandering in brengen”, aldus Mick Eekhout, hoogleraar Product Ontwikkeling, Bouwkunde TUD.
Essentieel
“In plaats van het optimaliseren van bestaande materialen moeten we onze aandacht verleggen naar nieuwe materialen. Als universiteit willen we daar een bijdrage aan leveren, door bouwtechnische studenten af te leveren die nieuwe technologieën kunnen ontwikkelen waar ook de bouwsector belang bij heeft. Fundamenteel onderzoek is essentieel voor innovatie.”
Hij signaleert een ontwikkeling van pure materialen naar composieten waarbij de buitenkant geheel anders is dan de dragende binnen kant. “We gaan steeds meer naar aangeklede materialen.” Hij noemt als voorbeeld sandwichpanelen van glasvezel aan de buitenkant en een schuimkern binnenkant. “Ontwerpers zouden meer moeten openstaan voor nieuwe materialen en toepassingen. Door gebruik te maken van bestaande kennis, kunde en inzicht uit andere vakgebieden kan de bouwindus­trie een enorme lift krijgen.”
Polymeren gaan een prominente rol spelen in het vinden van praktische oplossingen. Thijs Michels, hoogleraar polymeerfysica van de TU Eindhoven en wetenschappelijk directeur van het Dutch Polymer Institute, een topinstituut dat zich met materialen bezighoudt, ziet polymeren als een “solution provider”. Ze beschikken over steeds hoogwaardigere eigenschappen die de levensduur ten goede komen. Hun toegevoegde waarde zit hem vooral in de geleide-eigenschappen, vooral de geïntegreerde elektronica. “De func­tionele eigenschappen zullen steeds meer worden geïntegreerd met de constructie. Door steeds slimmer te ontwerpen kan tegelijkertijd het materiaalgebruik worden geminimaliseerd.”
Vooralsnog gaan de ontwikkelingen op materiaalgebied in de bouw traag. Het symposium was in feite een oproep aan (toekomstige) ontwerpers om materiaalgebruik te heroverwegen en in nauwe samenwerking met materiaalleveranciers te zoeken naar de meest praktische oplossing. Of zoals een architect van een gerenommeerd bureau het formuleerde. “Materiaal is een leuke kant van het ontwerpen. Het is een groot gemis als je die fysieke component achterwege laat.”

Reageer op dit artikel