nieuws

Transportautoriteit nodig voor Randstad

bouwbreed

– Voor de bereikbaarheid van de Randstad is de oprichting van een transportautoriteit nodig. Deze moet voortvarend de uitvoering van grote infrastructurele projecten ter hand nemen, vindt directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

SDLq Wij pleiten voor een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie die zorgt dat mobiliteitsprojecten in de Randstad van de grond komen. In dit gebied, waar 70 procent van de files optreedt, zitten we met 140 wegbeheerders en 9 openbaarvervoersautoriteiten. Er is geen samenhang in het mobiliteitsbeleid. Daardoor komen grote corridors moeizaam van de grond. Hetzelfde geldt echter ook voor metroachtige verbindingen tussen de grote steden. Daar kom je alleen maar uit als er éé n organisatie komt die verantwoordelijk is”, aldus Mooren.
VNO-NCW West heeft een lijst opgesteld met 31 projecten waarover besluitvorming tientallen jaren heeft geduurd en soms nog voortduurt. Zo staat bijvoorbeeld de zeesluis IJmuiden al sinds 1972 op de agenda. Een Mer- en trac é studie zijn afgerond, maar een besluit komt er niet voor 2010. Het oudste project, de noordelijke randweg Den Haag, dateert al van eind jaren dertig van de vorige eeuw. Nu pas nadert het zijn voltooiing.
Het zijn voorbeelden die ervoor zorgen dat de Randstad zakt naar de laagste regionen in het rijtje van economische regio’s in Europa. “Met de economische potentie die de Randstad heeft met zijn drie mainport’s, de Rotterdamse haven, Schiphol en Greenport, zou de Randstad kunnen kwalificeren als derde na Londen en Parijs. De bestuurlijke spaghetti levert economische schade op”, vindt Mooren.
Wachten tot die spaghetti ontward is, wil VNO-NCW niet. Dat duurt te lang terwijl de noodzaak van nieuwe infrastructuur evident is uit maatschappelijk en economisch oogpunt. Het idee van de doe-organisatie is mede ingegeven door de idee ë n over beprijzen van infrastructuur zoals voormalig ANWB-directeur Paul Nouwen die heeft ontwikkeld. “We moeten toe naar een mobiliteitsmarkt. In de plannen van Nouwen zit dat de opbrengsten van beprijzing terug moeten vloeien naar de regio. Gebruik de opbrengsten dan om projecten met behulp van pps-constructies en concessies te realiseren. De projecten betaal je dan via beschikbaarheidsvergoedingen zoals nu gebeurt bij de bovenbouw van de hsl-zuid”, licht Mooren de plannen toe.
Hij is verder voorstander van het tegengaan van versnippering van budgetten. Die zorgt er alleen maar voor dat er geen integrale aanpak van het mobiliteitsprobleem mogelijk is. “Stop die budgetten in éé n pot die naar de autoriteit toegaat. Die kan dan zorgen voor de nodige samenhang tussen de projecten”, aldus Mooren die van plan is hier een punt van de te maken bij de k omende kabinetsformatie.

Top 6 langste besluitvorming

1. é besluit Koedijk- De Stolpen.
4. é is uitgesteld. Financiering is wel rond, realisatie in 2012.

Reageer op dit artikel