nieuws

TNO draagt kennis over aan installatiebedrijven

bouwbreed

Onderzoeksinstituut TNO gaat kennis en techniek overdragen aan middelgrote en kleine installatiebedrijven. De organisatie werkt hiervoor samen met branchevereniging Uneto-VNI.

“Grote bedrij ven gaan makkelijker en sneller met nieuwe technieken aan de slag omdat ze daar meer capaciteit voor hebben. Maar het mkb heeft meer behoefte aan hapklare brokken”, licht een woordvoerder van Uneto-VNI de plannen toe.
Het tweetal zoekt de mkb’ers zelf op. “We willen workshops organiseren en de installatiebedrijven benaderen bij leden- en vakgroepbijeenkomsten bezoeken”, vertelt Chrit Cox van TNO. Daarnaast wordt binnenkort een website gelanceerd waarop het innovatieprogramma van TNO en Uneto-VNI te vinden is. De verspreiding van nieuwe kennis en technieken bij het mkb is een vervolg op het Radarprogramma, een al langer lopende samenwerking tussen de twee organisaties waarbinnen nieuwe ideeën en technieken worden ontwikkeld.
De kennis moet het mkb in de installatiebranche in staat stellen om naast het aanleggen van kabels en leidingen ook als adviseur op te treden. “Ze moeten ook in de rol van adviseur erkend worden. Dat gedachtengoed, waar grotere bedrijven al langer mee bezig zijn, willen we ook bij de kleinere bedrijven uitdragen”, geeft Cox de ambities van het project aan.
Beveiliging
Het promotieprogramma concentreert zich in het bijzonder op installatiebedrijven die zich met beveiliging bezig houden. Zo willen TNO en Uneto-VNI nieuwe vindingen op het gebied van alarminstallaties aan de man brengen, staat de inbraakdetectie in de belangstellingen en wordt aandacht besteed aan systemen voor toegangscontrole waarbij ook biometrische beveiligingtechnieken aan bod komen.
Naast beveiliging staat ook de Nederlandse senior in de belangstelling. Als het aan TNO en Uneto-VNI ligt, dan bieden installatiebedrijven op deze markt een compleet pakket diensten aan. “Door bijvoorbeeld een signaleringssysteem aan te leggen of andere domotica in het huis te monteren kunnen mensen langer zelfstandig wonen.”, licht Cox de interesse voor de ouderen toe.
Wat betreft de kantoorgebouwen wordt ingezet op duurzame energie. Cox: “Met je eigen energievoorziening ben je bijvoorbeeld minder afhankelijk van het stroomnetwerk. Dat kan kostenbesparend werken, zeker gezien de stroomstoringen van de laatste tijd.” Maar volgens de woordvoerder van Uneto-VNI hoeft het niet allemaal om hightech te gaan. “Een lid van ons heeft een lampje ontwikkeld dat je voor op de deur monteert. Als er niets aan de hand is brandt het groen. Is er brand of iemand in nood dan is het lichtje rood. Op die manier weten hulpverleners in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis precies in welke woning ze moeten zijn.”

Reageer op dit artikel