nieuws

Tijdelijke bouw even veilig als bestaande

bouwbreed Premium

Modulaire bouwcomplexen zijn niet minder veilig dan permanente bouwwerken. Het Bouwbesluit stelt zelfs precies dezelfde eisen, benadrukt branchevereniging VVVA naar aanleiding van het eindrapport over de Schipholbrand. Aan tijdelijke bouwcomplexen worden in het Bouwbesluit weliswaar minder zware eisen gesteld, maar niet waar het de persoonlijke veiligheid van de gebruikers aangaat, benadrukt E. van Dormolen. Hij is voorzitter van de Vereniging Van Verplaatsbare Accommodaties, VVVA, een vereniging waarin vijftien unit-leveranciers samenwerken.

De eisen ten aanzien van compartimentering, lengte van vluchtwegen en brandwerendheid van materialen zijn identiek. Brandweer en hulpdiensten moeten evenveel tijd en mogelijkheden krijgen als bij permanente gebouwen om gebruikers tijdig in veiligheid te kunnen brengen. Maar wat er daarna met het gebouw gebeurt en of het wellicht compleet door de vlammen wordt verzwolgen, daar zegt het Bouwbesluit veel minder over. Regeltechnisch gezien is dat volgens Van Dormolen, het grootste verschil met permanente bouw.
De rapportage over de Schipholbrand is voor hem aanleiding om dat nog eens te benadrukken. De problemen op Schiphol deden zich vooral voor vanwege de schil die over en om de units was geplaatst; de manier waarop de – op zich brandveilige containers – waren samengevoegd. Dat gebeurde volgens Van Dormolen op een vrij ongebruikelijke manier, door verschillende niet altijd gespecialiseerde partijen.

Vertalen

Bij de in oktober vorig jaar afgebrande vleugel van het cellencomplex op Schiphol trad Sprangers op als hoofdaannemer, die containers gebruikte aangeleverd door Jan Snel en Pegu.
Om de eisen uit het Bouwbesluit simpel te kunnen vertalen naar semi-permanente bouw heeft de VVVA twee jaar terug speciale matrices laten samenstellen. Daarvoor werd ingenieursbureau Cauberg Huygen ingeschakeld. De digitale matrices worden volgens Van Dormolen door veel partijen gebruikt. Ook door lagere overheden die vergunningen moeten verstrekken voor semi-permanente bouw.
Over de regionale interpretatieverschillen die regelmatig ontstaan ten aanzien van bepaalde passages uit het Bouwbesluit is de VVVA nog wel in gesprek met VROM. Volgens Van Doormolen draait het er daarbij vooral om of hergebruikte containercomplexen moeten voldoen aan de eisen van bestaande bouw of aan die voor semi-permanente bouw. Ook daar hebben de verschillen niets te maken met de persoonlijke veiligheid van de gebruikers.

Reageer op dit artikel