nieuws

Terugkeer kwaliteitstoets

bouwbreed

De Schiphol-brand en Bos en Lommerplein laten zien dat de kwaliteitsborging in de bouw niet op orde is. Sander Rutten is van mening dat opdrachtgevers erop moeten kunnen vertrouwen dat wordt ontworpen en gebouwd conform het bouwbesluit/bouwvoorschriften. Dit is helaas niet (meer) de praktijk.

De Schiphol-brand en Bos en Lommerplein laten zien dat de kwaliteitsborging in de bouw niet op orde is. Sander Rutten is van mening dat opdrachtgevers erop moeten kunnen vertrouwen dat wordt ontworpen en gebouwd conform het bouwbesluit/bouwvoorschriften. Dit is helaas niet (meer) de praktijk.
Wil de sector verder voorwaarts integreren van traditioneel bestek naar DBFM-contracten, dan zal deze de verantwoordelijkheid moeten nemen. Indien dit wordt nagelaten zal het onherroepelijk leiden tot bureaucratisering van de sector en meer overheidsbemoeienis. Het traditionele bouwproces kende een solide kwaliteitsborging. Een architecten- en/of ingenieursbureau ontwierp, Bouw- en Woningtoezicht toetste en ook de aannemer zelf beoordeelde de tekeningen andermaal. Vervolgens bouwde de aannemer, een (onafhankelijke) opzichter hield hierop toezicht en Bouw- en Woningtoezicht toetste uiteindelijk nog eens. Het traditionele bouworganisatiemodel kende derhalve een systematiek van kwaliteitsborging waarbij ieder product 3 maal werd getoetst op gebreken. Door de maker zelf en vervolgens nog door twee onafhankelijke partijen.
De steeds complexer wordende ontwerpen en uitvoeringsmethoden maken het Bouw- en woningtoezicht (BoWoTo) niet gemakkelijker om adequate toetsingen uit te voeren. Aannemers en Ingenieursbureaus beschikken veelal over de nieuwste middelen en besteden vaak maanden aan het maken van het ontwerp en de berekeningen. Daarentegen krijgt BoWoTo maar korte tijd om het ontwerp te toetsen. Capaciteit kan dan een probleem zijn, maar zeker ook de kennis en technische middelen. Daarbij is verschijning van BoWoTo op de bouwplaats een uitzondering geworden. Door de komst van de geïntegreerde contractvormen (UAVgc) is ook de andere onafhankelijke toets in het bouwproces onder druk gezet. Dit is het gevolg van de wens van opdrachtgevers om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de ontwerpende en uitvoerende partij te leggen. In de praktijk blijkt dat de resterende toets door de opdrachtgever van zeer beperkte omvang is. Hierdoor is feitelijk ook de laatste onafhankelijke toets in het bouwproces verdwenen. Wij pleiten voor de terugkeer van een solide onafhankelijke toets in het bouwproces. Kwaliteit borg je immers beter, als ook een ander het werk toetst aan de gestelde eisen. Met de uitvoering van deze onafhankelijke toets mogen we niet de opdrachtgever opzadelen. De sector zou deze zelf kunnen en moeten organiseren met als mogelijkheid de oprichting van een Nederlandse Bouwautoriteit (NBa). De scheepsbouwsector – die op aspecten zeker vergeleken mag worden met onze bouwsector – heeft de kwaliteit geborgd met onafhankelijke toetsingen door organisaties als DNV en Lloyds Register. Ook onze zuiderburen hebben een vergelijkbaar systeem in hun bouwsector.
Op het moment dat een technisch controle bureau voor het bouwwezen een bouwproject heeft goedgekeurd, kan het bouwproject worden opgeleverd. Het aanwijzen van een of twee bureaus die uitverkoren zijn tot het verrichten van de onafhankelijke toets doet geen recht aan de kwaliteit van de vele andere ingenieursbureaus die ons land rijk is. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een autoriteit door de gehele Nederlandse bouwsector die bureaus of personen certificeert voor het uitvoeren van onafhankelijke toetsingen. Op termijn zou de NBa de verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische keuring van Bouw- en woningtoezicht over kunnen nemen.
Sander Rutten
Adviseur AT Osborne, management adviesbureau voor opdrachtgevers van investeringsprojecten en beheerders van onroerend goed, Utrecht

Reageer op dit artikel