nieuws

Terlouw mist energie in nieuwe verkiezingsprogramma’s

bouwbreed

Terugdringing van het verbruik van fossiele brandstoffen moet een veel hogere prioriteit krijgen, vindt Jan Terlouw. Hij zegt zich grote zorgen te maken over de politieke wil daarvoor in Nederland, als hij kijkt naar de verkiezingsprogramma’s. “Het gaat alleen over geld.”

De voorzitter van het platform Energietransitie Gebouwde Omgeving, hield zijn betoog op een bijeenkomst van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO). Onder Terlouws leiding werkt het platform aan voorstellen om energiebesparing, in met name de bestaande bouw, een impuls te geven. Het Rijk heeft daarom gevraagd.
Terlouw richt zijn pijlen op de overdrachtsbelasting. Een volkomen onzinnige belasting in zijn ogen, op niets anders gebaseerd dan de verwachting van de minister van Financiën van de jaarlijkse buit. De overheid zal die niet zomaar afstaan, realiseert hij zich. Om het begin makkelijker te maken, suggereert hij eerst een verlaging van de huidige 6 naar bijvoorbeeld 5 procent; wanneer de kopers die korting besteden aan energiebesparing.
Vrouwelijk
“Ik verkies de vrouwelijke benadering”, verklaart de oud-D66-politicus, die deze aanduiding ontleent aan zijn ervaringen met vroegere fractiegenoten. “Geen uitgebreide algemene beschouwingen maar plannen maken die zo zijn uit te voeren”, bleek de verfrissende wijsheid van de vrouwen in D66.
Hij weet dat financiering van energiebesparingsmaatregelen voor particuliere huizenbezitters vaak een probleem is. Ook al verdienen ze de investering terug met lagere maandlasten.
Twee vliegen in één klap kunnen worden geslagen door aan te haken bij het plan Nederland Verbouwt, dat een groot aantal organisaties vorig jaar heeft gepresenteerd om de bestaande woningvoorraad op te knappen. Gezichten van veel van die organisaties zijn ook in Terlouws platform vertegenwoordigd.
Geld dat mensen dringend nodig hebben voor verbetering van hun woning, valt te halen uit een in het leven te roepen fonds dat onder zachte voorwaarden leningen verstrekt. Zo kan verpaupering van wijken worden tegengegaan en worden investeringen haalbaar om het energieverbruik te verlagen.
Gegadigden, veelal onzeker als het om de aanpak van hun huis gaat, zouden bij één persoon of loket terecht moeten kunnen voor al hun vragen, schetst Terlouw hoe nog een drempel kan worden geslecht.
De gebouwde omgeving staat voor 30 procent van de CO 2 -uitstoot. Onder huizenbezitters, al dan niet particulier, verschilt de motivatie om er wat te doen. Maar indachtig de ernst van de problematiek kan er wat Terlouw betreft niet worden gedraald. Dwang is voor hem een optie, als aanvulling op de prikkels van de markt die de voorkeur genieten, “want die zijn veel efffectiever”.
Effectief, maar niet zaligmakend, hekelt hij echter het geloof in de markt als oplossing voor alle problemen. “Pure marktwerking zonder ethische component leidt tot absurditeiten, wereldwijd. De overheid moet zorgen voor veiligheid, rechtvaardigheid en het waarborgen van de toekomst. Er is niemand anders die dat kan doen. Een bedrijf dat zich zou richten op het leven over vijftig jaar, gaat failliet.”
Het verbaasd hem hoe lauw er wordt gereageerd op het broeikaseffect.
Het is, weet hij, wetenschappelijk niet helemaal zeker of dat broeikasefffect de oorzaak is van klimaatveranderingen. Maar het is wel waarschijnlijk en de gevolgen zijn straks niet meer terug te draaien. Vast staat ook, zo onderstreept hij, dat in korte tijd een voorraad fossiele brandstof wordt opgemaakt die in miljoenen jaren is opgebouwd.
Het ziet ernaar uit dat de zeespiegelstijging deze eeuw nog ‘beperkt’ blijft van enkele decimeters tot 1 meter. “Maar het proces hoeft niet lineair te verlopen. Als bijvoorbeeld de permafrost ontdooit, kan het ineens veel sneller gaan.” Tegen de achtergrond van de grote dreiging, vindt hij dat het moet zijn afgelopen met de vrijblijvendheid. “We leven in een volkomen absurde wereld.”

Reageer op dit artikel