nieuws

Sociale huisvesters lenen 2 miljard euro bij BNG

bouwbreed

Woningbouwcorporaties hebben de eerste zes maanden van dit jaar 2 miljard euro geleend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De sociale huisvesters zijn daarmee goed voor 40 procent van de totale omzet van 5,1 miljard euro van de overheidsbank.

De BNG, die zich richt op overheden en instellingen die onder andere actief zijn op het gebied van volkshuisvesting, zorg en onderwijs, verwacht dat het volume dat corporaties bij de bank lenen de komende jaren gelijk zal blijven. Wel zullen de sociale huisvesters in verband met het opknappen van oude stadswijken meer leningen afsluiten tegen een normale rente.
Het duurdere geld – voor hun volkshuisvestelijke activiteiten beschikken corporaties over door de overheid geborgde goedkope leningen – is volgens de BNG nodig om bijvoorbeeld koopwoningen te bouwen in de herstructureringswijken. “Het gaat om activiteiten die niet mét borging gefinancierd kunnen worden”, legt een woordvoerder van de bank uit.

Reageer op dit artikel