nieuws

Rol voor infra in strijd tegen water

bouwbreed

– Nederland moet in de toekomst de infrastructuur meer gebruiken om eventuele overstroming tegen te gaan. Dit zou kunnen door nog te bouwen snelwegen te verhogen.

Dat was een veelgehoorde kreet tijdens het congres ‘Water, Aarde en Samenleven’ in het World Trade Centre van Rotterdam waar ook kroonprins Willem-Alexander bij aanwezig was. Daarmee werd vooral gereageerd op het verhaal van klimaatonderzoeker Gerbrand Komen van het KNMI. Die zei – op basis van toekomstverkenningen – dat Nederland tot 2050 maximaal drie graden opwarmt en daarmee de zeespiegel tussen de 15 en 25 procent zal stijgen.
Directeur visievorming, ontwerp en strategie Johan Osinga van het ministerie van VROM zei dat het lastig is om zoiets op de agenda te zetten als het om veertig jaar later gaat. “Toch moeten we naar een situatie toe dat er gedacht wordt dat je belangrijke infrastructuur, zoals ziekenhuizen en energiecentrales, op terpen bouwt. Dat moet ook met wegen, waardoor er een extra barrière is om een groot gebied onder water te zetten.” Hij vond hoogleraar milieukunde Pier Vellinga van de VU Amsterdam aan zijn zijde. “We moeten de komende tien jaar slimmer omgaan met de aanleg van wegen en de Zuiderzeelijn.”
Hsl
Directeur-Generaal Water Mark Dierikx zei het jammer te vinden dat de overheid bij de aanleg van de hogesnelheidslijn daarover niet heeft nagedacht. “Het zou veel beter zijn geweest als de hsl als dijklichaam was gebruikt door het op een verhoging van 5 meter te bouwen.” De aanwezige politieke partijen zien daar ook wel wat in. “Ruimtelijke ordening en infrastructuur moet veel meer betrokken worden bij het watervraagstuk”, aldus VVD-Kamerlid Janmarc Lenards. “Maar misschien moeten we wel naar bouwlocaties waar weinig risico is.”
Veiliger dan ooit
Dierikx meldde wel dat er momenteel niks te vrezen is. Nederland is volgens hem veiliger dan ooit. Hij verweerde zich daarmee ook tegen het feit dat internationale bedrijven steeds vaker vragen of het wel veilig is om daar een vestiging te bouwen. Dat stelde adviesbureau DHV die claimde al tientallen bezorgde bedrijven aan de deur te hebben gehad. Dierikx: “Uit eigen onderzoek blijkt dat dat niet meespeelt bij de vestigingsfactor.”
Over veel van de onderwerpen die terugkwamen tijdens het door het Blomberg Instituut georganiseerde congres, is al veelvuldig door de experts gesproken. Wel nieuw was de kritiek dat de politieke partijen water niet als prioriteit zien. De ruim 150 aanwezige experts kwamen tot dat oordeel na de verschillende verkiezingsprogramma’s naast elkaar te leggen. “Je moet echt goed zoeken in de programma’s van partijen naar water”, zei topambtenaar Dierikx. De partijen zeiden op hun beurt dat het wel degelijk belangrijk is. “Het is iets wat constant doorgaat en waarvan de mensen weten hoe we ertegenover staan”, aldus Erik van Lith (CDA).

Reageer op dit artikel