nieuws

Rel op Bonaire rondbouw woonressort

bouwbreed

D e bouw van woningen aan de rand van een natuurgebied op Bonaire heeft kwaad bloed gezet bij natuur- en milieuorganisaties. Zij hebben de gouverneur van de Nederlandse Antillen gevraagd in te grijpen, omdat de bouw in strijd zou zijn met internationale verdragen en het eigen bestemmingsplan.

D e bouw van woningen aan de rand van een natuurgebied op Bonaire heeft kwaad bloed gezet bij natuur- en milieuorganisaties. Zij hebben de gouverneur van de Nederlandse Antillen gevraagd in te grijpen, omdat de bouw in strijd zou zijn met internationale verdragen en het eigen bestemmingsplan.
Milieuorganisaties vrezen dat als gevolg van de bouw, die inmiddels is bego nnen, het broed- en rustgebied van verschillende vogelsoorten wordt verstoord. Ook zouden rifvissen en beschermde zeeschildpadden uit de lagune verjaagd worden. De omgeving van Lac wordt in de bestemmingsplannen omschreven als een gebied waar alleen dagrecreatie toegestaan is. Van permanente bebouwing mag volgens diezelfde plannen geen sprake zijn.
In tegenstelling tot adviezen van deskundigen heeft de overheid zonder milieueffectrapportage de vergunningen verleend voor de bouw, die tientallen woningen en een appartementencomplex omvat. Volgens tegenstanders kan dat voor de gouverneur voldoende aanleiding moeten zijn om de vergunningen in te tr ekken.

Reageer op dit artikel