nieuws

Regio Zuid-Oost Brabant het slechtst bereikbaar

bouwbreed

– Achterstallig onderhoud van tientallen jaren en de verspreide ligging van de vijf grote steden in de provincie zijn volgens provinciebestuurder E. Janse de Jonge de voornaamste oorzaken van de steeds slechter wordende bereikbaarheid van Noord-Brabant. Als er niets gebeurt, loopt het verkeer in de komende jaren compleet vast.

– Achterstallig onderhoud van tientallen jaren en de verspreide ligging van de vijf grote steden in de provincie zijn volgens provinciebestuurder E. Janse de Jonge de voornaamste oorzaken van de steeds slechter wordende bereikbaarheid van Noord-Brabant. Als er niets gebeurt, loopt het verkeer in de komende jaren compleet vast.
In een uitgebreide analyse hebben de provincie, de steden, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de NS en Prorail alle knelpunten op de weg, het spoor en het water geïnventariseerd. Het grootste knelpunt ligt in Zuid-Oost Brabant, zo blijkt uit de analyse en bevestigt wat iedereen eigenlijk al wist. De verbreding van de Randweg Eindhoven, waarvan de aanleg van start is gegaan, geeft weliswaar verlichting, maar lost de problemen in oostelijke richting niet op, meent Janse de Jonge. “De A67 naar Venlo is de drukste vrachtverkeerroute in Nederland. Daar liggen nu twee rijstroken. Dat kan niet langer. Dat is voor de economie heel slecht.”
Voorbeelden daarvan zijn volgens hem al zichtbaar. “Er komen geen Duitsers meer naar de Efteling doordat ze vast komen te staan bij Eindhoven.” Andere grote knelpunten op de weg zijn de verbinding tussen Bergen op Zoom en Eindhoven (A58) en de brug bij Gorinchem (A27). Op het spoor vormt de spoorbrug over de Dieze bij Den Bosch het grootste probleem voor de bereikbaarheid.
De knelpuntenanalyse bevat ook mogelijke oplossingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van prijsbeleid. Janse de Jonge: “Daarbij moeten we als regio dan zelf de prijs kunnen bepalen, innen en inzetten in de regio waarvoor het bedoeld is.”
Het oplossen van alle knelpunten kost 4,5 miljard euro. De komende weken gaan alle betrokken partijen bepalen welke daarvan voorrang moeten hebben. Het programma met prioriteiten en de voorgestelde maatregelen leggen ze op 2 oktober voor aan minister Peijs.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels