nieuws

Raad van State kritisch over volkshuisvesting

bouwbreed

De Raad van State is kritisch over het volkshuisvestingsbeleid van het kabinet Balkenende III. Volgens het hoogste adviesorgaan is er te weinig gedaan om de woningmarkt op orde brengen. Volgens de Raad zijn nieuwe besluiten over de volkshuisvesting in de komende kabinetsperiode “onontkoombaar”.

De Raad van State is kritisch over het volkshuisvestingsbeleid van het kabinet Balkenende III. Volgens het hoogste adviesorgaan is er te weinig gedaan om de woningmarkt op orde brengen. Volgens de Raad zijn nieuwe besluiten over de volkshuisvesting in de komende kabinetsperiode “onontkoombaar”.
In het advies over de Miljoenennota stelt de Raad van State dat het nieuwe kabinet echt knopen moet doorhakken op het terrein van de volkshuisvesting. Als ingrepen tijdig gebeuren kunnen de aanpassingen geleidelijker worden ingevoerd en is er ruimte voor ruime overgangstermijnen. Het adviesorgaan suggereert als maatregel onder andere een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek en verdere liberalisatie van de huurmarkt. Het beleid is wat deze onderwerpen betreft volgens de Raad niet afgerond.

Reageer op dit artikel