nieuws

PvdA haalt zich woede waterschappen op de hals

bouwbreed

– De Partij van de Arbeid heeft zich de woede op de hals gehaald van de Waterschappen met het pleidooi voor het schrappen van deze bestuurslaag. De PvdA wil in totaal 1,4 miljard euro bezuinigen op het middenbestuur, een operatie waarbij de waterschappen wat de sociaaldemocraten betreft zeker het veld ruimen.

De waterschappen hebben gisteren verontwaardigd gereageerd op het PvdA-voorstel uit het zondag gepresenteerde ontwerpverkiezingsprogramma Samen Sterker. “Het is een onzalig plan”, aldus een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. De Unie wijst erop dat de PvdA in hetzelfde programma een uitgebreide passage heeft opgenomen over de relatie van Nederland met het water en de maatregelen die noodzakelijk zijn tegen hoog water. “Juist de waterschappen dragen al zevenhonderd jaar zorg voor schoon water en droge voeten.”
Middenbestuur
Bij de waterschappen werken zo’n 10.000 mensen. In het verkiezingsprogramma laten de sociaaldemocraten in het midden wie het werk moet overnemen. Ook staat er niet hoe de sociaaldemocraten denken de 1,4 miljard aan bezuiniging op het middenbestuur te halen. Volgens de PvdA moeten gemeenten en provincies per regio een plan maken voor een afgeslankt middenbestuur. Het PvdA-programma is ook niet in goede aarde gevallen bij VNO-NCW. De werkgeversorganisatie is niet gelukkig met het plan om de vennootschapsbelasting veel minder te verlagen dat het huidige kabinet van plan is. De PvdA wil het tarief niet verlagen naar 25,5 procent maar naar 28,5 procent over de winst. In het programma bevestigt de PvdA dat het huurbeleid van minister Dekker (VROM) wat de partij betreft op de helling gaat. “Hogere huren leiden niet tot meer huurwoningen”, aldus de PvdA die voor een huursombeperking voor corporaties is. De partij wil dat er jaarlijks 100.000 woningen worden gebouwd. Starters op de koopmarkt hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. De partij wil dit betalen met een beperking van de hypotheekrenteaftrek van 52 naar 42 procent . De PvdA zet fors in op de aanpak van de achterstandswijken en trekt daarvoor 1,8 miljard euro uit.
Tegelijkertijd wil de partij een half miljard bezuinigen op de bestaande regelingen voor stedelijke vernieuwing en het grote steden beleid. Deze regelingen moeten opgaan in zogeheten buurtbudgetten, die toegekend worden aan bewoners die hun wijk willen opknappen. De PvdA wil ook dat kleine klusjes in en om het huis tot 500 euro per maand onbelast blijven. De PvdA vindt dat er bij de inrichting van Nederland “meer zorg” moet zijn voor het karakter van de steden en het landschap. In dat verband zet de partij de deur open naar de bouw van nieuwe dorpen op het platteland. De partij wil geen nieuwe bouwlocaties in gebieden die kwetsbaar zijn voor hoogwater, maar is wel voorstander van landuitbreiding voor de kust.

Reageer op dit artikel