nieuws

Ontwikkelaar wenst coalitie met overheid

bouwbreed Premium

De grote projectontwikkelaars hunkeren naar nauwere samenwerking met de overheden om de gebiedsontwikkeling op een hoger plan te tillen. Op weg naar een code en een heus handboek hebben AM, Bouwfonds en ING alvast een gedegen handvattenplan gepresenteerd.

De ontwikkelaars geven grif toe dat de inrichting van Nederlands schaarse ruimte een steeds lastiger puzzel wordt. Alle reden om de handen ineen te slaan. Alleen zo immers zijn de beste resultaten te verwachten. Volgens de ontwikkelaars kan geld en ergernis bespaard worden door alle betrokkenen vanaf de vroege planvorming open met elkaar samen te laten werken.
“De intensieve samenwerking die wij bepleiten, zal tot een aanzienlijke versnelling in de uitvoering leiden”, verwacht bestuursvoorzitter Peter Noordanus. “We willen een coalitie organiseren van de haastigen”.
In de ogen van de oud-wethouder van Den Haag blijven veel regionale plannen steken in het papier. De planvorming heeft veelal een coördinerend karakter. Na het wegpolderen van de tegenstellingen blijven dan meestal projecten over van het type kraak-noch-smaak.
Of de beleidsmakers vinden – in een spelletje sinterklaasplanning – de grootste gemene deler en schuiven de rekening eenvoudig door naar een derde, een marktpartij of ongelukkige overheid. Liever zien ontwikkelaars als AM, ING en Bouwfonds plannen van de grond komen zoals Marienburg in Nijmegen en de Haagse wijk Wateringse Veld.
Noordanus: “Ontwikkelaars die gebiedsontwikkeling serieus nemen, investeren behoorlijk in hun conceptuele kracht. Zij hebben niet alleen grond maar ook een eigen ontwikkelingsbedrijf met plan-economische deskundigheid. Plus de kennis om complexe gebiedsontwikkelingen ook qua grondexploitatie tot een succes te maken”. De drie grote ontwikkelaars zien nog te vaak de diverse overheden opereren vanuit hun eigen schuttersputjes. “Voor elke pilaarheilige moet dan een snipper groen komen”, schampert Noordanus. “Hou toch op met die verkruimeling. We willen graag werken op een grotere schaal met projecten die er toe doen”.

Krap jasje

Volgens de ontwikkelaars moeten de overheden hun projecten niet steken in een te krap bemeten jasje. Neem de vele tientallen jaren stagnerende aanleg van de A4 Midden-Delfland. Vlaardingen wil ondertunneling, wat bekostigd kan worden uit de ontwikkeling van een winkelcomplex ter plaatse. Maar het plan vindt geen doorgang omdat vrees bestaat voor leegloop in de centra van Schiedam en Vlaardingen. Wat de ontwikkelaars betreft kan zo’n blokkade prima uit de weg geruimd worden door wat ruimer te kijken. De koppeling van de A4 aan de dure plicht de stadscentra van Vlaardingen en Schiedam te herontwikkelen klinkt bedrijven als AM, Bouwfonds en ING als muziek in de oren.

Reageer op dit artikel