nieuws

Omstreden bouwgemeente

bouwbreed

2000 – De gemeente blijkt de afgelopen twee jaar met wegenbouwers Wegenbouw Van den Bogaart en Heijmans volumeafspraken te hebben gemaakt. In ruil voor de voorkeursbehandeling gaven de wegenbouwers 5 procent korting. De gemeenteraad wil de onderste steen boven hebben. De Valkenswaardse wegenbouwer Van den Bogaart kreeg veertien toekomstige projecten van onder de half miljoen toegedeeld, Heijmans de resterende tien. Oud-wethouder Van Appeldoorn (CDA) bracht deze zaak aan het licht .

Omstreden bouwgemeente

2000 – De gemeente blijkt de afgelopen twee jaar met wegenbouwers Wegenbouw Van den Bogaart en Heijmans volumeafspraken te hebben gemaakt. In ruil voor de voorkeursbehandeling gaven de wegenbouwers 5 procent korting. De gemeenteraad wil de onderste steen boven hebben. De Valkenswaardse wegenbouwer Van den Bogaart kreeg veertien toekomstige projecten van onder de half miljoen toegedeeld, Heijmans de resterende tien. Oud-wethouder Van Appeldoorn (CDA) bracht deze zaak aan het licht .
2000 – Burgemeester Hendriksen van Valkenswaard wil dat het aanbestedingsbeleid op de schop gaat.
2000 – De VROM-inspectie ontdekt dat de gemeente in strijd met het provinciaal en rijksbeleid een bouwvergunning voor een villa heeft verleend.
2000 – Een onafhankelijk bureau concludeert dat er bij het gunnen van opdrachten mogelijk sprake is van vriendjespolitiek. Vooral wethouder Piet Geldens moet het in de landelijke media ontgelden. Hij wordt beschouwd als de ‘exponent van de verziekte bestuurscultuur.’
2001 – Valkenswaard rommelt met bouwvergunningen. Tot die conclusie komt het ministerie van VROM. Ook hanteert de gemeente afwijkende procedures.
2001 – Valkenswaard komt onder verscherpt toezicht te staan van de VROM-inspectie, nadat gebleken is dat de uitvoering en handhaving van regelgeving op het gebied van bouwen, ruimte en milieu ver onder de maat is. Vooral het verlenen van vergunningen is een heikel punt.
2001 – Na 30 jaar wethouderschap verlaat Piet Geldens (Valkenswaardse Belangen) de lokale politiek.
2003 – De half afgebouwde omstreden villa gaat tegen de vlakte. Hiermee komt een einde aan een langslepende kwestie waar de toenmalige minister Pronk van VROM zich persoonlijk mee heeft bemoeid.
2003 – Valkenswaard staat niet langer onder verscherpt toezicht van de VROM-inspectie.
2006 – Voormalig wethouder in Valkenswaard Ruud van Dijk (Valkenswaardse Belangen) wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens verdenking van omkoping bij enkele bouwprojecten. Waarschijnlijk komt de zaak in september 2006 voor.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels