nieuws

Oevers Vlietland blijken nog te steil

bouwbreed

– De provincie Zuid-Holland is in gesprek met de ontgronder van de Meeslouwerplas over de oplossing van de steile oevers van de zandwinput. De provincie streeft naar de voorkeursoplossing in plaats van een handhavingstraject.

De Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland bij Leidschendam is ontstaan bij de zandwinning door Grond- en Zandwinexploitatiemaatschappij Rijnland. Die heeft tot 2001 zand gewonnen voor de wegenbouw, waaronder rijksweg A4. De plas heeft op sommige plaatsen een diepte van 35 meter. De oevers onder water lopen op sommige plaatsen erg steil af. In de jaren ’90 zijn delen van de oevers al afgekalfd. Twee jaar geleden is een deel van het wandelpad rond de Meeslouwerplas afgesloten vanwege instortingsgevaar. De bewoners langs het pad vinden die situatie te lang duren en willen nu een snelle oplossing voor de te steile oevers van de Meeslouwerplas zodat het pad weer geopend zou kunnen worden. De zandwinner heeft na de zandwinning de oevers op sommige plaatsen steiler achtergelaten dan in de ontgrondingsvergunning is voorgeschreven, laat woordvoerder Ingeborg Weltevrede van Provincie Zuid-Holland weten. De provincie zou normalerwijze een handhavingstraject starten om alles op orde te krijgen. In 2005 is echter heeft Fugro een onderzoek gedaan naar de situatie. Daaruit is een voorkeursoplossing te voorschijn gekomen die afwijkt van de vereisten van de ontgrondingsvergunning. De voorkeursoplossing behelst een oplossing op maat. Op sommige plekken gaat het om verondiepen van de zandwinput op andere zou moeten worden ontgraven. Beide acties zouden ervoor moeten zorgen dat de helling van het talud voldoet aan de eisen.. De oevers moeten na deze ingreep dan een passende bescherming krijgen om ze tegen de invloed van golfslag te beschermen. Daarom is de provincie vorig jaar in overleg getreden met ontgronder Rijnland.
In oktober vorig jaar is de voorkeursoplossing met de bewoners besproken. Uit dat overleg zijn een aantal punten gekomen die tegelijk bij het uitvoeren van de voorkeursoplossing meegenomen zouden kunnen worden. De provincie is heeft deze punten ingebracht in de gesprekken die met Rijnland bv worden gevoerd. Die gesprekken zijn tot op heden niet afgerond.
Eenvoudig
Het overleg met de ontgronder is eenvoudig, verklaart woordvoerder Weltevrede het uitblijven van resultaat tot nu toe. De provincie wil eigenlijk het handhavingstraject niet volgen omdat daarmee een tweedekeus oplossing zal worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wil de provincie de ontgronder bewegen de voorkeursoplossing met de extra’s te realiseren. Dat vergt tijd.

Reageer op dit artikel