nieuws

‘Nooit meer planken’ op Afsluitdijk

bouwbreed

Rijksbouwmeester Mels Crouwel gooide vorige week een balletje op. In een brainstormsessie van de provincie Friesland pleitte hij voor de bouw van woningen langs de Afsluitdijk. Meer dan een idee is het nog niet: provinciebestuurders zijn benieuwd naar een concrete uitwerking van het plan.

“H et plan bestaat nu alleen nog in het hoofd van Mels Crouwel”, zegt rijksadviseur voor de infrastructuur Jan Brouwer. “Wij zijn bezig met het onderzoeksontwerp voor de Afsluitdijk. Omdat de Afsluitdijk volgend jaar 75 jaar bestaat, en in de nabije toekomst moet worden opgehoogd, dacht Crouwel dat we dan meteen konden kijken of woningbouw mogelijk is en nodig kan zijn”.
Volgens Brouwer gaat het niet om het bebouwen van de Afsluitdijk over de hele breedte. “Nogmaals, er staat nog niks op papier, maar je kunt denken aan woningen aan de IJsselmeerzijde, tussen het werkeiland en de Friese kust. Er is dan wel een duidelijke verbreding nodig, maar die komt er toch als de dam wordt verhoogd”.
Het bureau van de Rijksbouwmeester kijkt ook naar de inpassing van een nieuwe spuisluis op de Afsluitdijk. Die is nodig omdat de huidige spuisluizen niet genoeg capaciteit hebben om de zeespiegelstijging op te vangen”.
In de Miljoenennota staat dat daar 241 miljoen euro voor nodig is. “Een interessant plan”, zo omschrijft een woordvoerder van gedeputeerde Hooijmaijers van Noord-Holland de woningbouwplannen. “Maar we hopen dat we snel meer informatie over dit plan krijgen”.

2030

De uitvoering van een dergelijk plan is op dit moment nog ondenkbaar: de provincie heeft als beleidsregel dat er niet wordt gebouwd langs grote waterwegen. “Op dit moment wordt dat besluit heroverwogen, zodat er in de toekomst meer mogelijk is”.
De provincie Friesland is terughoudender. “We hebben de Rijksbouwmeester uitgenodigd om eens mee te denken in het kader van Fryske Fiersichten, een project om bestuurders, deskundigen en de Friese bevolking na te laten denken over de provincie in 2030. In dat kader heeft hij zijn ideeën ingebracht.
De Amsterdamse planoloog Gerrit van der Plas is kritisch. De rijksbouwmeester maakt een denkfout, zo schrijft van der Plas op zijn weblog. “Meneer Crouwel gebruikt een verkeerd argument om die woningen te bouwen. Hij zegt dat door de woningen de afstand tussen Friesland en Holland enorm verkleind wordt. Psychologisch zal dat best waar zijn, maar in het echt natuurlijk niet. Nu kan je op de kaarsrechte Afsluitdijk immers ongestoord planken, maar als er allemaal woningen staan, wordt ’t natuurlijk zo’n 80 km-weggetje. Van 32 kilometer lang. Eindeloos. Zo komen Holland en Friesland alleen maar verder uit elkaar te liggen”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels