nieuws

Nieuwe verzekering zorgt voor flinke tijdwinst bij project

bouwbreed Premium

– Aon komt met een verzekering die de schade als gevolg van het vernietigen van een bouwvergunning dekt.

De verzekering geeft financiers van bouwprojecten zekerheid dat hun investeringen niet in rook opgaan als een bouwvergunning onverhoopt toch nietig wordt verklaard. Tegelijk kan het product zorgen voor flinke tijdwinst bij projecten, meent de verzekeringsmakelaar uit Rotterdam.
“Ontwikkelaars en bouwers zullen sneller met werkzaamheden beginnen als de financiële risico’s met betrekking tot bouwvergunningen afgedekt zijn”, zegt Dirk van der Meulen, directeur van Aon Mergers & Acquisitions. De voordelen daarvan spreken volgens hem voor zich: “Projecten die eerder starten, zijn doorgaans ook eerder klaar. Dus kan de winst eerder genoten worden.”
In Nederland geeft een bouwvergunning opdrachtgevers en banken niet de zekerheid dat het project daadwerkelijk doorgang zal vinden. B&W, de bestuursrechter en de Raad van State kunnen de vergunning immers nog vernietigen.
De schade die daardoor ontstaat, kan immens zijn, aldus Van der Meulen. “De bouwgrond kan minder waard worden. Maar ook kunnen er al ontwerp- en realisatiekosten zijn gemaakt. De verzekering dekt dat allemaal en geeft financiers dus zekerheid over de gedane investeringen.”
Het idee voor de verzekering ontstond in de praktijk, toen Aon als adviseur betrokken was bij de ontwikkeling van een windmolenpark. “Een investeerder wilde het project kopen van de ontwikkelaar. Probleem was echter dat de bouwvergunning nog niet onherroepelijk was.”
Van der Meulen geeft toe dat de ontwikkeling van de verzekering nog niet makkelijk was. Vooral omdat er niet geput kon worden uit schade-ervaring uit het verleden. “Uiteindelijk hebben we een goede calculatie kunnen maken door onderzoek te doen naar het verloop van de bezwaren die destijds waren ingediend tegen het windmolenpark.”
Voordat een polis wordt verstrekt, worden de bezwaren die tegen het betreffende bouwproject zijn ingediend nauwkeurig onder de loep genomen. “Bekeken wordt ook of de bezwaren hout snijden”, aldus Van der Meulen. “Het is nadrukkelijk geen standaardverzekering. Per geval moet worden bezien of er een verzekering kan worden afgegeven.”
Volgens de Aon-directeur hebben ontwikkelaars en financiers van bouwwerken inmiddels enthousiast gereageerd op de verzekering. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat een ontwikkelaar hier niet in is geïnteresseerd”, zegt hij. “Ik voorzie dan ook een buitengewoon goede markt voor dit product. Het is op zich niets briljants, alleen was het nog niet voorhanden.”

Reageer op dit artikel