nieuws

Neprom ergert zichaan oplopende prijzenOplopende prijzen

bouwbreed Premium

De Neprom is in grote lijnen positief over de VROM-begroting. De ontwikkelaars zijn vooral in hun nopjes dat een miljard euro versneld is uitgetrokken voor integrale gebiedsontwikkeling. Een kwart miljard komt al in 2007 beschikbaar. “Voor het eerst kan nu ook vanuit het ruimtelijk beleid met financiële middelen daadwerkelijk worden gestuurd.”

Kritiek hebben de ontwikkelaars echter ook. Waarom toch dat schoksgewijze investeringsbeleid van de overheid? Daardoor zullen volgens de Neprom komende tijd de prijzen in de bouw sterk stijgen. Voorzitter Dietmar Werner: ”In de afgelopen jaren van laagconjunctuur is vanuit de overheid sterk de hand op de knip gehouden. Dat was mede een gevolg van de bouwenquête, waardoor de diverse overheden nauwelijks meer tot uitvoering kwamen. Als gevolg daarvan heeft er een forse sanering in de bouw plaatsgevonden. Nu de economie aantrekt en daarmee ook de vraag vanuit de markt, doet tegelijkertijd de overheid een sterk groeiend beroep op de inmiddels flink geslonken bouwcapaciteit. Wij merken nu al dat de bouwprijzen fors oplopen. Het kan niet anders of binnenkort vertaalt zich dat in hogere prijzen voor woningen en ander vastgoed. Daarmee betaalt de consument de prijs voor het hollen-of-stilstaan-beleid van het Rijk. Maatschappelijk valt het te prefereren wanneer het Rijk juist anticyclisch investeert.’
Voorzitter Werner prijst de veelzijdige samenwerking van de afgelopen jaren. Op dit moment werkt de Neprom samen met het ministerie van VROM, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Integraal Provinciaal Overleg aan een Reiswijzer voor gebiedsontwikkeling.

Reageer op dit artikel