nieuws

Nederlands NCD lastige angel voor Dyckerhoff

bouwbreed

Dykerhoff verwacht ondanks de grimmige markt dit jaar licht beter te presteren dan vorig jaar. In de eerste helft van het jaar steeg de omzet van het bouwstoffenconcern met 6 procent tot 624 miljoen euro.

Het concern uit Wiesbaden rekent in Duitsland op een stabiele afzet van cement. Ook de verkoop van beton blijft op niveau. Hogere prijzen moeten de dalende afzet van transportbeton compenseren.
Precies zoals in de eerste zes maanden van 2005 noteerde Dyckerhoff in de eerste helft van het jaar een afzet van 7,5 miljoen ton. De verkoop van beton steeg met 4 procent tot 2,6 miljoen kuub.
In het segment cement werd de afnemende afzet in Duitsland en Luxemburg gecompenseerd door groei in Polen, Tsjechië en Oekraïne. De afzet in Rusland en de Verenigde Staten ligt op het niveau van vorig jaar. De afzet van beton vertoont een stijgende lijn. In Polen, Tsjechië/Slowakije en de Oekraïne namen de volumes duidelijk toe.
In Duitsland had Dyckerhoff last van de lange winter. Prijsstijgingen bij het cement konden de dalende vraag niet wegpoetsen. In het segment beton compenseerde de grotere afzet de dalende prijzen. In Duitsland haalde Dyckerhoff in de eerste helft van het jaar feitelijk 5 miljoen euro minder uit de markt. De daling in Luxemburg is te wijten aan de verkoop van de groep Eurobeton. De resterende activiteiten leverden een miljoen meer op.
In Oost-Europa nam de afzet met 41 miljoen euro toe. Van de groei komt bijna 60 procent voor rekening van het cement in Rusland en de Oekraïne. De fabrieken in de Verenigde Staten slaagden meer geld voor hun producten te krijgen en incasseerden zo 23 miljoen euro extra. Wijzigingen in de consolidatie leidden tot een kostenpost van 39 miljoen euro. Valutaeffecten leverden een voordeel van 15 miljoen op. Het aandeel van de buitenlandse inbreng steeg van 62 naar 66 proce nt.
Problemen
Volgens het concern uit Wiesbaden droegen alle sectoren bij tot de stijging van de brutowinst van 31 miljoen euro. Het grootste deel van de verbeterde resultaten stamt uit de Verenigde Staten en Oost-Europa.
Het resultaat van de deelnemingen is minder florissant. Vooral dankzij de problemen bij de Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij staat de opbrengst 14 miljoen euro in het rood. Bij de NCD vinden – om grotere problemen te voorkomen – aanzienlijke herstructureringen plaats.
Dyckerhoff voerde zijn investeringen met 5 procent op tot 39 miljoen euro. Het geld vloeide vooral naar de modernisering en onderhoud van de bedrijven. Het aantal medewerkers daalde de eerste helft van het jaar met 750 arbeidsplaatsen tot 6991.

Reageer op dit artikel