nieuws

Namen sponsors sieren steigers van de Sint-Jan

bouwbreed

– Over een paar weken worden de steigers bij het noordertransept van de Sint-Jan in Den Bosch gedeeltelijk aan het oog onttrokken. Aan de steigers komen drie banieren met een hoogte van 30 tot 35 meter te hangen met afbeeldingen van inmiddels gerestaureerde beelden van de kathedraal en logo’s van sponsoren.

– Over een paar weken worden de steigers bij het noordertransept van de Sint-Jan in Den Bosch gedeeltelijk aan het oog onttrokken. Aan de steigers komen drie banieren met een hoogte van 30 tot 35 meter te hangen met afbeeldingen van inmiddels gerestaureerde beelden van de kathedraal en logo’s van sponsoren.
De bedoeling is dat de banieren vier tot vijf jaar blijven hangen, tot de restauratie afgerond is.
Het kerkbestuur is in een afrondende fase in de onderhandeling met de sponsoren. Het gemeentebestuur heeft toestemming gegeven voor de banieren, tegen het advies van de welstandscommissie in. Anderhalf jaar geleden adviseerde de welstandscommissie ook al negatief over het afgeven van een bouwvergunning voor de zware steigers bij het noorderstransept. De commissie opperde toen om de steigers geheel te laten verdwijnen achter doeken. Ook toen legde het college van B en W het advies naast zich neer. Bij de banieren met de sponsorlogo’s is er volgens kerkbestuurder en voorzitter van de restauratiecommissie H. Lerou geen sprake van dat de steigers compleet verdwijnen. Het grootste deel blijft zichtbaar. Het kerkbestuur van de Sint-Jan probeert op allerlei mogelijke manieren de nog ontbrekende gelden voor de restauratie van de kathedraal bij elkaar te krijgen. De totale kosten bedragen 40 miljoen euro. Hiervan wordt 80 procent gesubsidieerd door de overheden. De overige 20 procent moet komen uit giften en sponsoring. In 2010 moet de restauratie, die in 1998 begon, klaar zijn.
De Sint-Jan is ook geselecteerd voor het nieuwe televisieprogramma Restoration, waarin de kijkers historische gebouwen kunnen steunen. De winnaar krijgt 1 miljoen euro.

Reageer op dit artikel