nieuws

Mogelijk geluidsafname door omploegen grond bij Schiphol

bouwbreed

– Onderzoeksinstituten TNO en Alterra testen of een omgeploegd veld het grondgeluid van vliegtuigen vermindert. In opdracht van Schiphol begonnen ze gisteren met de voorbereidingen voor de proef, die volgens de luchthaven een wereldwijde primeur is.

Eerder onderzoek toonde aan dat grove droge grond een akoestisch dempende werking heeft op geluid. Met de proef wil Schiphol testen of dat ook geldt voor de natte kleibodems rond Schiphol.
“De bodemeigenschapen zijn belangrijk voor de geluidsoverdracht, omdat de geluidsgolven, onder invloed van de wind, weerkaatsen op de bodem”, aldus TNO-geluidsdeskundige Frank van den Berg. “Goed omgeploegde grond absorbeert meer geluid dan bijvoorbeeld een veld vol plassen.” Voor de proef zijn twee stukken land van elk 200 bij 200 meter tussen de Polderbaan en woningen in Hoofddorp-Noord op verschillende manieren bewerkt. Zowel in een stuk zware kleigrond als in een lichte grond maken de onderzoekers vandaag zo hoog mogelijke ruggen, van maximaal 45 centimeter. Tijdens de geluidstest woensdag maken de onderzoekers harde geluiden met luidsprekers en alarmpistolen, om het grondgeluid van opstijgende vliegtuigen na te bootsen. De onderzoekers bekijken in hoeverre de bewerkte grond het geluid absorbeert. Als referentie meten zij ook het geluidsniveau bij twee onbewerkte velden met verschillende grondsoorten. Daarna hopen de onderzoekers op een paar forse regenbuien zodat de grond in elkaar zakt. Op een tweede testdag meet TNO dan hoeveel geluid de ingezakte natte bodem nog absorbeert. “Met een zo groot mogelijk oppervlak proberen we het geluid de grond in te krijgen”, aldus onderzoeker Jan Paauw van het Wagenings Universitair Research Centre. “De hoge ruggen van droge grond vertegenwoordigen de meest gunstige omstandigheden, waarbij we een zo hoog mogelijke geluidsabsorbtie verwachten. Op de tweede testdag simuleren we de meest ongunstige omstandigheden.” Met het onderzoek hoopt Schiphol een manier te vinden die de geluidsoverlast voor de bewoners van Hoofddorp-Noord doet terugdringen. Die geven aan dat zij vooral in de winter veel geluidsoverlast ervaren van vliegtuigen die landen of starten op de Polderbaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels